JUDr. Róbert Bebčák

 1. Active vice chairman at the court Krajský súd Žilina, we register 250 hearings and 201 judgements.
 2. Inactive judge at the court Okresný súd Žilina, we register 661 hearings and 1,348 judgements.
  Note: s účinnosťou od 1. júna 2014 do 31. decembra 2014 jedočasne pridelený na KS v Žiline.

Close persons acknowledged in property declarations in years 2014, 2013, 2012, and 2011.

Close persons acknowledged in property declaration in a year 2014:

Close persons acknowledged in property declaration in a year 2013:

Close persons acknowledged in property declaration in a year 2012:

Close persons acknowledged in property declaration in a year 2011:

Indicators for 2017

We do not register any indicators for the judge yet.

Indicators for 2015

We do not register any indicators for the judge yet.

Indicators for 2013

The number of Constitutional court judgements against the judges – issued 0 and delays prior to case assignment 0.

For the judge we register performance data for years 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Obchodná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Obchodnej agende.

The judge in this period worked 643 days and on average was assigned 126 cases in 10 days in main agendas.

Chart Comparison

Legend
Advanced Comparison
The chart is most useful for comparisons of judges at the same or similar courts, and those who decide cases in the same or similar agenda. Specific courts and agendas have an impact on the overall performance of judges. Simply put, commercial judge from Bratislava and criminal judge from Rožňava decide uncomparable cases.

Quality indicators

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 89,4% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 63,7%.

 • Number of appellate judgements – 113
 • Number of confirmed judgements – 101

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 15% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 9,7%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 1,6%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,4%.

Efficiency indicators

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 252 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 183 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 88 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 34,8% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 95,7% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 26,75 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 101 – 109. mieste. Za kvalitu získal 12,25 z 15 možných bodov, za efektivitu 14,5 z 25.

Notes

obtained from annual statistical reports of judges pertaining to indicators.

 • 2013 – 4.2.2013 – 5.2.2013 – Zmenkové a šekové právo, práva vyplývajúce z vystavenia zmenky, šeku, 21.3.2013 – 22.3.2013 – Kúpna zmluva a zmluva o dielo v obchodných záväzkových vzťahoch tuzemských a mezinárodných, 17. – 18.10.2013 – Spoločné obchodné grémium s Krajským súdom v Banskej Bystrici
 • 2012 – nebol znížený nápad
 • 2012 – február – 2 dni – zmenkové a šekové právo apríl – 2 dni – prehľad aktuálnej judikatúry v obchodnom práve september – 2 dni – stretnutie obchodnoprávnych sudcov organizované Krajským súdom v Banskej Bystrici; 2013 – 4.2.2013 – 5.2.2013 – Zmenkové a šekové právo, práva vyplývajúce z vystavenia zmenky, šeku, 21.3.2013 – 22.3.2013 – Kúpna zmluva a zmluva o dielo v obchodných záväzkových vzťahoch tuzemských a mezinárodných, 17. – 18.10.2013 – Spoločné obchodné grémium s Krajským súdom v Banskej Bystrici
 • 2012 – február – 2 dni – zmenkové a šekové právo apríl – 2 dni – prehľad aktuálnej judikatúry v obchodnom práve september – 2 dni – stretnutie obchodnoprávnych sudcov organizované Krajským súdom v Banskej Bystrici
 • 2011 – Do dňa 01.06.2011 mal sudca znížený nápad nových vecí o 1/3–tinu, nakoľko plnil povinnosti vyplývajúce mu z pozície podpredsedu okresného súdu. Dodatkom č. 4 k RP na r. 2011 – 1SprR/224/2011 mu bol odo dňa 01.06.2011 stanovený nápad nových vecí vo výške 100%. ; 2012 – nebol znížený nápad
 • 2011 – Do dňa 01.06.2011 mal sudca znížený nápad nových vecí o 1/3–tinu, nakoľko plnil povinnosti vyplývajúce mu z pozície podpredsedu okresného súdu. Dodatkom č. 4 k RP na r. 2011 – 1SprR/224/2011 mu bol odo dňa 01.06.2011 stanovený nápad nových vecí vo výške 100%.

Published judgements

 1. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

 2. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

 3. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

 4. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

 5. Uznesenie
  Pripúštajúce spätvzatie návrhu, zrušujúce rozsudok a…
  Judgement was issued on

 6. Uznesenie – Ostatné
  Odmietajúce odvolanie
  Judgement was issued on

 7. Uznesenie – Ostatné
  Odmietajúce odvolanie
  Judgement was issued on

 8. Uznesenie – Ostatné
  Zastavujúce odvolacie konanie
  Judgement was issued on

 9. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

 10. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

More judgements

Upcoming hearings

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 73,28 Eur s… Hearing will be held on

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 352.288,72 € s… Hearing will be held on

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, určenie pravosti pohľadávok… Hearing will be held on

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie sumy 1.620,- Eur s… Hearing will be held on

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie sumy 64.800,- Eur s… Hearing will be held on

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, vylúčenie majetku z konkurznej… Hearing will be held on

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie sumy 330.000,- Eur… Hearing will be held on

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie sumy 7.989,- Eur s… Hearing will be held on

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie sumy 30.000,- Eur s… Hearing will be held on

More hearings

Past hearings

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 42.856,11 Eur s… Hearing was held on

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie sumy 9.600,- Eur s… Hearing was held on

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie sumy 3.358,33 Eur s… Hearing was held on

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie sumy 382,50 Eur s… Hearing was held on

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie sumy 1.473,83 Eur s… Hearing was held on

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie zmenkovej sumy… Hearing was held on

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie sumy 60.386,21 Eur… Hearing was held on

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, vydanie hnuteľných vecí a iné Hearing was held on

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 1.297.662,02 Eur s… Hearing was held on

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie sumy 1.455,83 Eur s… Hearing was held on

More hearings

Information regarding the court were obtained from the judge list, which was most recently updated on . The information may have been additionally supplemented by the data retrieved from property declarations and statistical reports.