JUDr. Jana Kotrčová

 1. Aktívna sudkyňa na súde Krajský súd Žilina, evidujeme 342 pojednávaní a 872 rozhodnutí.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Opravné uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Zrušujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie – Ostatné
  Zastavujúce odvolacie konanie
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Minulé pojednávania

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 5.154,12 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 2.774,80 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 293,76 Eur s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 179,30 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, NO + ochrana spotrebiteľa… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, ochranu osobnosti Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, vypratanie nehnuteľnosti Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, neúčinnosť prevodu nehnut.… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie neplatnosti právneho… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, vydanie bezdôvodného… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.