JUDr. Andrea Kralovičová

 1. Active judge at the court Okresný súd Malacky, we register 3,990 hearings and 3,851 judgements.
 1. The judge has been nominated to function for almost 24 years, bez časového obmedzenia funkcie.

obtained from annual statistical reports of judges.

Indicators for 2017

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • Issued – 0
 • Delays prior to case assignment – 0

The judge was mostly assigned to Family Agenda. The judge mostly issued judgements in Family Agenda.

The judge worked 1420 days in the period and was assigned on average 146 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2017, the judge received in total 19 from 40 possible points and ranked on 436 – 463. place of 651 evaluated judges.

 • Quality – 7.5 out of 15 points
 • Effectivity – 11.5 out of 25 points

Chart Comparison

Legend
Advanced Comparison
The chart is most useful for comparisons of judges at the same or similar courts, and those who decide cases in the same or similar agenda. Specific courts and agendas have an impact on the overall performance of judges. Simply put, commercial judge from Bratislava and criminal judge from Rožňava decide uncomparable cases.

Quality Indicators

The judge's judgements were on appeal affirmed in 68.7% of cases. The average in the same agenda is 67.8%.

 • Number of Appellate Decisions – 131
 • Number of Affirmed Decisions – 90

An appeal against the judge's judgements is filed in 4.3% of cases. The average in the same agenda is 7.9%.

Of the total number of the judge's judgements 1.4% is changed or reversed. The average in the same agenda is 2.5%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 301.7 days. The average at the end of 2017 was 340.8 days.

The judge had 343 unresolved cases at the end of 2017. The average was 192.7 cases.

The judge had 180 restant cases at the end of 2017. The average was 111.7. This represents 52.5% of the judge's unresolved cases. Average was 54.1%.

In 2017, the judge was able to resolve 105.1% of assigned cases. Average was 141.8%.

Indicators for 2015

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • Issued – 0
 • Delays prior to case assignment – 0

The judge was mostly assigned to Family Agenda. The judge mostly issued judgements in Family Agenda.

The judge worked 1033 days in the period and was assigned on average 107 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2015, the judge received in total 18 from 40 possible points and ranked on 525 – 541. place of 738 evaluated judges.

 • Quality – 7.5 out of 15 points
 • Effectivity – 10.5 out of 25 points

Quality Indicators

The judge's judgements were on appeal affirmed in 66.7% of cases. The average in the same agenda is 67.3%.

 • Number of Appellate Decisions – 111
 • Number of Affirmed Decisions – 74

An appeal against the judge's judgements is filed in 5% of cases. The average in the same agenda is 7.6%.

Of the total number of the judge's judgements 1.7% is changed or reversed. The average in the same agenda is 2.5%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 374 days. The average at the end of 2015 was 339 days.

The judge had 438 unresolved cases at the end of 2015. The average was 377 cases.

The judge had 235 restant cases at the end of 2015. The average was 150. This represents 53.7% of the judge's unresolved cases. Average was 42.6%.

In 2015, the judge was able to resolve 94.7% of assigned cases. Average was 97.1%.

Indicators for 2013

The number of Constitutional court judgements against the judges – issued 0 and delays prior to case assignment 0.

For the judge we register performance data for years 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä agenda Starostlivosti o maloletých. Sudca rozhodoval najmä v agende Starostlivosti o maloletých.

The judge in this period worked 610 days and on average was assigned 198 cases in 10 days in main agendas.

Quality indicators

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 62,7% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 65,5%.

 • Number of appellate judgements – 67
 • Number of confirmed judgements – 42

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 5,2% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 7,2%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 1,9%, pričom priemer v rovnakej agende je 2,5%.

Efficiency indicators

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 291 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 356 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 152 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 41,4% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 99,1% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 19,5 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 458 – 472. mieste. Za kvalitu získal 7,25 z 15 možných bodov, za efektivitu 12,25 z 25.

Notes

obtained from annual statistical reports of judges pertaining to indicators.

 • 2013 – Nápad nebol znížený.
 • 2013 – 2 dni školenie – agenda P, 1 deň konferencia – nové európske trendy v starostlivosti o deti po rozvode, 2 dni pracovné stretnutie– agenda P
 • 2012 – Úsmev ako dar – 2 dni Najlepší záujem dieťaťa – 1 deň Dohovor o práva dieťaťa – 1 deň Striedavá osobná starostlivosť – 2 dni
 • 2011 – Špecif. rozhod. v otázkach detí a rodiny, Mosty k rodine, Aktuálne otázky rod. práva 3 dni; 2012 – Úsmev ako dar – 2 dni Najlepší záujem dieťaťa – 1 deň Dohovor o práva dieťaťa – 1 deň Striedavá osobná starostlivosť – 2 dni; 2013 – 2 dni školenie – agenda P, 1 deň konferencia – nové európske trendy v starostlivosti o deti po rozvode, 2 dni pracovné stretnutie– agenda P
 • 2011 – Špecif. rozhod. v otázkach detí a rodiny, Mosty k rodine, Aktuálne otázky rod. práva 3 dni
 • 2011 – 0; 2013 – Nápad nebol znížený.
 • 2011 – 0

Published judgements

 1. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 2. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 3. Rozsudok Judgement was issued on

 4. Rozsudok – Ústavná starostlivosť
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 5. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 6. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 7. Rozsudok – Schválenie právneho úkonu
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 8. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 9. Uznesenie – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 10. Rozsudok – Osvojenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

More judgements

Upcoming hearings

We do not register any upcoming hearings for the judge yet.

Past hearings

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, ÚPP k maloletým deťom Hearing was held on

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, návrh na rozvod a ÚPP k mal.… Hearing was held on

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, návrh otca na ÚPP k… Hearing was held on

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, návrh na zmenu rozhodnutia o… Hearing was held on

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, úprava styku Hearing was held on

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, zákaz styku otca s maloletými… Hearing was held on

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, zmena priezviska maloletej Hearing was held on

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, zvýšenie výživného Hearing was held on

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, návrh na zmenu stretávania sa… Hearing was held on

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie výživného Hearing was held on

More hearings

Information regarding the court were obtained from the judge list, which was most recently updated on . The information may have been additionally supplemented by the data retrieved from property declarations and statistical reports.