JUDr. Mária Krausová

 1. Aktívna sudkyňa na súde Okresný súd Topoľčany, evidujeme 3 502 pojednávaní a 1 156 rozhodnutí.

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 0
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Trestná agenda. Sudca rozhodoval najmä v translation missing: sk.judges.indicators_2015.basic.decided_agenda.trestná.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1415 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 87 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2017 celkovo 17.5 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 506 – 524. mieste spomedzi 651 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 4.5 z 15 bodov
 • Efektivita – 13 z 25 bodov

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 59,7% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 66%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 345
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 206

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 19,8% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 8,7%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 8%. Priemer v rovnakej agende je 2,9%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 115,5 dní. Priemer na konci roka 2017 bol 340,8 dní.

Sudca mal na konci roka 2017 nevybavených 56 prípadov. Priemer bol 192,7 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2017 42 reštančných vecí. Priemer bol 111,7. To u sudcu tvorí 75% z nevybavených vecí. Priemer bol 54,1%.

Sudca dokázal v roku 2017 vybaviť k počtu pridelených vecí 111,3% prípadov. Priemer bol 141,8%.

Indikátory za rok 2015

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 0
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Trestná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Trestnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1024 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 63 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2015 celkovo 22 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 345 – 366. mieste spomedzi 738 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 4.5 z 15 bodov
 • Efektivita – 17.5 z 25 bodov

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 54,9% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 63,8%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 224
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 123

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 17,3% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 8,1%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 7,8%. Priemer v rovnakej agende je 3%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 96 dní. Priemer na konci roka 2015 bol 339 dní.

Sudca mal na konci roka 2015 nevybavených 56 prípadov. Priemer bol 377 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2015 31 reštančných vecí. Priemer bol 150. To u sudcu tvorí 55,4% z nevybavených vecí. Priemer bol 42,6%.

Sudca dokázal v roku 2015 vybaviť k počtu pridelených vecí 108,7% prípadov. Priemer bol 97,1%.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 0 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Trestná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Trestnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 632 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 94 prípadov v hlavných agendách.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 30,3% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 52,3%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 99
 • Počet potvrdených odvolaní – 30

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 17,5% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,4%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 12,2%, pričom priemer v rovnakej agende je 4%.

Indikátory výkonnosti

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 188 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 107 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 57 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 47,9% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 86,3% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 16,25 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 595 – 599. mieste. Za kvalitu získal 1 z 15 možných bodov, za efektivitu 15,25 z 25.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2013 – 2.4.–3–4–2013, problematika dopravných trestných činov.
 • 2012 – 19.1.–20.1.2012 – Obmedzenie osobnej slobody zadržanie a väzba 1.2.2012 – rozhodnutia v trestnom konaní.
 • 2011 – –; 2012 – 19.1.–20.1.2012 – Obmedzenie osobnej slobody zadržanie a väzba 1.2.2012 – rozhodnutia v trestnom konaní. ; 2013 – 2.4.–3–4–2013, problematika dopravných trestných činov.

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok pre uznanie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, Návrh na ÚPP Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, zvýšenie výživného Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie vlastníctva Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, o vrátenie daru a vydanie NO Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, prečin výtržníctva podľa §… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Topoľčany
  Sudca – JUDr. Mária Krausová
  Obžalovaný – R. L.
 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, Vysporiadanie BSM po rozvode Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, neplatnosť dohody o skončení… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, vysporiadanie BSM po rozvode Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, Vysporiadanie BSM po rozvode Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, Žaloba - určenie vlastníckeho… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, výkon rozhodnutia Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, zníženie výživného Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 5749,31 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, PR o zaplatenie 936,40 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, vrátenie spôsobilosti na právne… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, zníženie výživného Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, návrh na rozvod a úprava práv… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie výživného Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 550,8 Eur s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, prečin krádeže podľa § 212/2… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Topoľčany
  Sudca – JUDr. Mária Krausová
  Obžalovaný – W. V.
Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.