JUDr. Rastislav Kresl

 1. Active judge at the court Krajský súd Trnava, we register 459 hearings and 140 judgements.
 2. Inactive judge at the court Okresný súd Trnava, we register 1,347 hearings and 1,486 judgements.
 1. The judge has been nominated to function for more than 13 years.

obtained from annual statistical reports of judges.

Indicators for 2017

We do not register any indicators for the judge yet.

Indicators for 2015

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • Issued – 0
 • Delays prior to case assignment – 0

The judge was mostly assigned to Criminal agenda. The judge mostly issued judgements in Criminal agenda.

The judge worked 976 days in the period and was assigned on average 88 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2015, the judge received in total 18 from 40 possible points and ranked on 525 – 541. place of 738 evaluated judges.

 • Quality – 9 out of 15 points
 • Effectivity – 9 out of 25 points

Chart Comparison

Legend
Advanced Comparison
The chart is most useful for comparisons of judges at the same or similar courts, and those who decide cases in the same or similar agenda. Specific courts and agendas have an impact on the overall performance of judges. Simply put, commercial judge from Bratislava and criminal judge from Rožňava decide uncomparable cases.

Quality Indicators

The judge's judgements were on appeal affirmed in 73.1% of cases. The average in the same agenda is 63.8%.

 • Number of Appellate Decisions – 78
 • Number of Affirmed Decisions – 57

An appeal against the judge's judgements is filed in 6.3% of cases. The average in the same agenda is 8.1%.

Of the total number of the judge's judgements 1.7% is changed or reversed. The average in the same agenda is 3%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 254 days. The average at the end of 2015 was 339 days.

The judge had 356 unresolved cases at the end of 2015. The average was 377 cases.

The judge had 183 restant cases at the end of 2015. The average was 150. This represents 51.4% of the judge's unresolved cases. Average was 42.6%.

In 2015, the judge was able to resolve 66% of assigned cases. Average was 97.1%.

Indicators for 2013

The number of Constitutional court judgements against the judges – issued 0 and delays prior to case assignment 0.

For the judge we register performance data for years 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Obchodná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Obchodnej agende.

The judge in this period worked 577 days and on average was assigned 107 cases in 10 days in main agendas.

Quality indicators

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 75% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 63,7%.

 • Number of appellate judgements – 32
 • Number of confirmed judgements – 24

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 6,9% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 9,7%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 1,7%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,4%.

Efficiency indicators

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 301 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 126 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 103 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 63,6% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 123,4% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 25 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 164 – 177. mieste. Za kvalitu získal 10,75 z 15 možných bodov, za efektivitu 14,25 z 25.

Notes

obtained from annual statistical reports of judges pertaining to indicators.

 • 2013 – 5.–7.6.2013 – 3 dni – Celokrajové školenie sudcov z obvodu KS v TT – poslucháč
 • 2012 – 23.–25.5. 3 dni Celokrajové školenie sudcov z obvodu KS v TT poslucháč 26.–27.11 2 dni Obchodné spoločnosti a družstvá v aktuálnej judikatúre NS ČR a NS SR poslucháč
 • 2011 – 4.–5.4. – 2 dni – Väzba – aplikačné problémy – poslucháč, 25.–27.5.– 3 dni – Celokrajové školenie sudcov obvodu KS v TT – poslucháč, 27.–28.6. – 2 dni – Prehľad aktuálnej judikatúry v oblasti obchod.práva – poslucháč, 14.–15.12. – 2 dni – Obchodné spoločnosti a družstvá v aktuálnej judikatúre NS ČR a NS SR v rámci EÚ – poslucháč ; 2012 – 23.–25.5. 3 dni Celokrajové školenie sudcov z obvodu KS v TT poslucháč 26.–27.11 2 dni Obchodné spoločnosti a družstvá v aktuálnej judikatúre NS ČR a NS SR poslucháč ; 2013 – 5.–7.6.2013 – 3 dni – Celokrajové školenie sudcov z obvodu KS v TT – poslucháč
 • 2011 – 4.–5.4. – 2 dni – Väzba – aplikačné problémy – poslucháč, 25.–27.5.– 3 dni – Celokrajové školenie sudcov obvodu KS v TT – poslucháč, 27.–28.6. – 2 dni – Prehľad aktuálnej judikatúry v oblasti obchod.práva – poslucháč, 14.–15.12. – 2 dni – Obchodné spoločnosti a družstvá v aktuálnej judikatúre NS ČR a NS SR v rámci EÚ – poslucháč

Published judgements

 1. Uznesenie – Majetok
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

 2. Uznesenie – Majetok
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

 3. Uznesenie – Sloboda a ľudská dôstojnosť
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

 4. Uznesenie – Život a zdravie
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

 5. Uznesenie – Sloboda a ľudská dôstojnosť
  Zmeňujúce
  Judgement was issued on

 6. Rozsudok – Život a zdravie
  Zmeňujúce
  Judgement was issued on

 7. Uznesenie – Majetok
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

 8. Uznesenie – Majetok
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

 9. Rozsudok – Majetok
  Zmeňujúce
  Judgement was issued on

 10. Uznesenie – Život a zdravie
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

More judgements

Upcoming hearings

 1. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, odvolanie proti rozsudku Hearing will be held on

 2. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, odvolanie proti rozsudku Hearing will be held on

 3. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, odvolanie proti rozsudku Hearing will be held on

 4. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, odvolanie proti rozsudku Hearing will be held on

 5. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, odvolanie proti rozsudku Hearing will be held on

 6. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, odvolanie proti… Hearing will be held on

 7. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, odvolanie proti rozsudku Hearing will be held on

 8. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, odvolanie proti rozsudku Hearing will be held on

 9. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, odvolanie proti rozsudku Hearing will be held on

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, sťažnosť proti uzneseniu Hearing will be held on

More hearings

Past hearings

 1. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, sťažnosť proti… Hearing was held on

 2. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, sťažnosť proti… Hearing was held on

 3. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, sťažnosť proti… Hearing was held on

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, sťažnosť proti uzneseniu Hearing was held on

 5. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, odvolanie proti rozsudku Hearing was held on

 6. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, odvolanie proti rozsudku Hearing was held on

 7. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, sťažnosť proti… Hearing was held on

 8. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, odvolanie proti rozsudku Hearing was held on

 9. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, odvolanie proti rozsudku Hearing was held on

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, odvolanie proti rozsudku Hearing was held on

More hearings

Information regarding the court were obtained from the judge list, which was most recently updated on . The information may have been additionally supplemented by the data retrieved from property declarations and statistical reports.