JUDr. Karol Kučera

 1. Aktívny sudca na súde Krajský súd Košice, evidujeme 2 221 pojednávaní a 179 rozhodnutí.

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie – Majetok
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie – Majetok
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie – Sloboda a ľudská dôstojnosť
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Majetok
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie – Život a zdravie
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Život a zdravie
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie – Majetok
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie – Poriadok vo verejných veciach
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie – Život a zdravie
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie – Iné práva a slobody
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, 2Pv/227/17 - § 237 ods.… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, 1Pv 371/18 - § 207 ods.… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, 2 Pv 407/16 - § 245 ods.… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, 3Pv 329/16 - § 323 ods. 1… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, 1Pv 75/15 - § 344 ods. 1… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, 2Pv 467/17 - § 207 ods.… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, 3Pv 194/13 - § 149 ods. 1… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, 1Pv 675/17 - § 157 ods.1… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, Pv 191/18 - § 266 ods. 1… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, 4Pv 272/17 - § 360a ods.1… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, 1Pv 223/11 - § 20 § 221… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, 1Kv 2/2017 - § 277… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, 3Pv 326/18 - § 212 ods.… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, 4Pv 612/14 - § 157 ods.… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, 1Pv 348/18 - § 276 ods.… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, 1Kv 35/2008 - § 277 ods.… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, 1Pv 675/15 - § 189 ods.… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, 4Pv 367/2019 - § 212… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, 2 Pv 546/18 - § 360/1,/2… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.