JUDr. Darina Kuchtová

 1. Aktívna sudkyňa na súde Krajský súd Bratislava, evidujeme 525 pojednávaní a 533 rozhodnutí.

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie
  Zmenené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie – Ostatné
  Zmenené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie – Ostatné
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, neplanosť dražby Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 2.617,92 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, Zapl. 11 650,97 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, náhrada škody vo výške 84… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, Vydanie PR pre 614,41 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, PR 4 887,47 EUR s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 8.167,93 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, na náhradu škody Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 49.548,83 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, 6 065,48 € Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, návrh na určenie vlastníctva k… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.