JUDr. Otília Belavá

 1. Aktívny sudca na súde Krajský súd Bratislava, evidujeme 315 pojednávaní a 110 rozhodnutí.
 2. Neaktívny sudca na súde Okresný súd Bratislava I, evidujeme 1 208 pojednávaní a 1 065 rozhodnutí.
 1. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred asi 23 rokmi, bez časového obmedzenia funkcie.

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 7
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občianska agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občianskej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1066 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 12 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2015 celkovo 18.5 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 507 – 524. mieste spomedzi 738 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 9 z 15 bodov
 • Efektivita – 9.5 z 25 bodov

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 70,1% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 67,1%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 147
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 103

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 11,4% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 9,3%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 3,4%. Priemer v rovnakej agende je 3%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 557 dní. Priemer na konci roka 2015 bol 339 dní.

Sudca mal na konci roka 2015 nevybavených 551 prípadov. Priemer bol 377 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2015 315 reštančných vecí. Priemer bol 150. To u sudcu tvorí 57,2% z nevybavených vecí. Priemer bol 42,6%.

Sudca dokázal v roku 2015 vybaviť k počtu pridelených vecí 111,1% prípadov. Priemer bol 97,1%.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 6 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občiansko–právna agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občiansko–právnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 641 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 119 prípadov v hlavných agendách.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 64,4% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 62,9%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 73
 • Počet potvrdených odvolaní – 47

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 11,5% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,9%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 4,1%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,3%.

Indikátory výkonnosti

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 973 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 525 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 357 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 61,7% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 70,9% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 8,75 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 720. mieste. Za kvalitu získal 6,75 z 15 možných bodov, za efektivitu 2 z 25.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2012 – Seminár – 3 dni
 • 2011 – seminár – 5; 2012 – Seminár – 3 dni
 • 2011 – seminár – 5

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Žaloby proti právoplatným rozhodnutiam a…
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Žaloby proti právoplatným rozhodnutiam a…
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, č.:11028-9000/2014-KR/44 zo dňa… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, č.:102261088/2018 zo dňa… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, č.:10853/2019-640 zo dňa… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, č.:PPZ-HCP-BA2-2021/007661-014… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, č.:OU-MA-OSZP-2019/013000/GAM… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, č.:1500995/2017 zo dňa… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, č.:RL/38/2016 zo dňa 22.11.2016 Pojednávanie prebehne dňa

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, č.: 1100301/1/425645/2014/5014… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, č.:44/10/2018 zo dňa 09.11.2018 Pojednávanie prebehne dňa

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, č.A/2012/2410/PLJ zo dňa… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, č.: 1100301/1/425645/2014/5014… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, č.:V 3596/2018 zo dňa… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, č.:SPOU-PO-PK-84/2018 zo dňa… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, č.:PPZ-HCP-BA2-2019/033580-004… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, č.:RP/42/2020 zo dňa… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, č.. 01 01415/25/2015-SSI 61-Ba… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, č.:KM-OLVS-33/2017/OPK zo dňa… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, č.:5709-6000/2020-OD zo dňa… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, č.:OLP/6399/2017 zo dňa… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, č.:13617-9000/2017 zo dňa… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.