JUDr. Jozef Angelovič

 1. Aktívny sudca na súde Krajský súd Prešov, evidujeme 843 pojednávaní a 1 117 rozhodnutí.
  Poznámka: - od 1.januára 2016 do 30. apríla 2017 je dočasne pridelený na NS SR.

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Ochrana osobnosti
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie – Spotrebiteľské zmluvy
  Zrušené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Konkurz
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie
  Pripúštajúce spätvzatie návrhu, zrušujúce rozsudok a…
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie
  Zastavujúce odvolacie konanie
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Obchodné záväzkové vzťahy
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Incidenčné spory
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne budúce súdne pojednávania.

Minulé pojednávania

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 854,86 Eur s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 3.550,- Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, o náhradu nemajetkovej ujmy Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, určenie popretej pohľadávky Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 7.132,81 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, vydanie bezdôvod.obohatenia… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 1.065,- EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, určenie popretej pohľadávky Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, určenie právneho dôvodu a… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, vydanie ZPR o zaplatenie 400,-… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.