JUDr. Oľga Lichnerová

 1. Aktívna sudkyňa na súde Krajský súd Trenčín, evidujeme 2 205 pojednávaní a 2 426 rozhodnutí.

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie – Zodpovednosť za škodu
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Ostatné
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie – Ostatné
  Zastavujúce odvolacie konanie
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie – Ostatné
  Zastavujúce odvolacie konanie
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, vydanie bezdôvodného… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 538,03 eur s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 3. Vyhlásenie rozsudku, Úprava práv a povinností voči… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 609,35 eur s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, platobný rozkaz o 438,46 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, PR - zaplatenie 208,64 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, rozvod manželstva Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Vyhlásenie rozsudku, určenie, že nehnuteľnosti patria do… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, náhrada mzdy Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 5.619,24 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 5.664,86 eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, o náhradu za bolesť a sťaženie… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Vyhlásenie rozsudku, náhrada škody 104.754,03 EUR Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, 7.000 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.