JUDr. Monika Liptáková

 1. Aktívna sudkyňa na súde Krajský súd Žilina, evidujeme 240 pojednávaní a 25 rozhodnutí.
 2. Neaktívna sudkyňa na súde Okresný súd Žilina, evidujeme 1 683 pojednávaní a 221 rozhodnutí.
 1. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred viac ako 13 rokmi.

Indikátory za rok 2017

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 0
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Trestná agenda. Sudca rozhodoval najmä v translation missing: sk.judges.indicators_2015.basic.decided_agenda.trestná.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1232 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 87 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2017 celkovo 25.5 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 133 – 155. mieste spomedzi 651 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 10.5 z 15 bodov
 • Efektivita – 15 z 25 bodov

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 78,7% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 66%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 108
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 85

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 5,6% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 8,7%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 1,2%. Priemer v rovnakej agende je 2,9%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 164,3 dní. Priemer na konci roka 2017 bol 340,8 dní.

Sudca mal na konci roka 2017 nevybavených 95 prípadov. Priemer bol 192,7 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2017 26 reštančných vecí. Priemer bol 111,7. To u sudcu tvorí 27,4% z nevybavených vecí. Priemer bol 54,1%.

Sudca dokázal v roku 2017 vybaviť k počtu pridelených vecí 97,2% prípadov. Priemer bol 141,8%.

Indikátory za rok 2015

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 0
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Trestná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Trestnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1036 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 79 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2015 celkovo 31.5 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 31 – 40. mieste spomedzi 738 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 10.5 z 15 bodov
 • Efektivita – 21 z 25 bodov

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 77,3% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 63,8%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 88
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 68

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 5% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 8,1%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 1,1%. Priemer v rovnakej agende je 3%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 80 dní. Priemer na konci roka 2015 bol 339 dní.

Sudca mal na konci roka 2015 nevybavených 66 prípadov. Priemer bol 377 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2015 26 reštančných vecí. Priemer bol 150. To u sudcu tvorí 39,4% z nevybavených vecí. Priemer bol 42,6%.

Sudca dokázal v roku 2015 vybaviť k počtu pridelených vecí 113,2% prípadov. Priemer bol 97,1%.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 0 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Trestná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Trestnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 634 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 92 prípadov v hlavných agendách.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 69,6% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 52,3%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 23
 • Počet potvrdených odvolaní – 16

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 3,5% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,4%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 1,1%, pričom priemer v rovnakej agende je 4%.

Indikátory výkonnosti

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 95 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 67 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 22 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 31,4% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 113,2% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 31,5 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 15 – 19. mieste. Za kvalitu získal 12,5 z 15 možných bodov, za efektivitu 19 z 25.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2013 – právny styk s cudzinou, zásada špeciality, celokrajové školenie sudcov trestného úseku Trestnoprávna zodpovednosť právnických osôb (v kontexte obchodného a správneho práva) Právny styk s cudzinou; Zásada špeciality
 • 2012 – nebol znížený nápad
 • 2012 – nebol znížený nápad
 • 2012 – 5 dní – Európsky súd pre ľudské práva – judikatúra, prostriedky operatívno pátracej činnosti, trestno právna zodpovednosť právnickych osôb , kriminalita mládeže, trestná činnosť mládeže, trestné činy proti zdraviu a proti slobode, Judikatúra ESĽP a jej dôsledky
 • 2011 – 2; 2012 – 5 dní – Európsky súd pre ľudské práva – judikatúra, prostriedky operatívno pátracej činnosti, trestno právna zodpovednosť právnickych osôb , kriminalita mládeže, trestná činnosť mládeže, trestné činy proti zdraviu a proti slobode, Judikatúra ESĽP a jej dôsledky ; 2013 – právny styk s cudzinou, zásada špeciality, celokrajové školenie sudcov trestného úseku Trestnoprávna zodpovednosť právnických osôb (v kontexte obchodného a správneho práva) Právny styk s cudzinou; Zásada špeciality
 • 2011 – 2

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Sloboda a ľudská dôstojnosť
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie – Ostatné
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Majetok
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie
  Zrušujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Majetok
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie – Život a zdravie
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie – Rodina a mládež
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, zločin podľa § 208 ods.… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, zločin podľa § 213 ods.… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, zločin podľa § 201 ods.… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, zločin vydierania podľa §… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, prečin podľa § 20, § 156… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, uznanie a výkon cudzieho… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, prečin podľa § 278 ods. 1… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, PZ podľa § 221 ods. 1,3c)… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, prečin podľa § 157 ods. 1… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, zločin podľa § 221/1, 2… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, premena zvyšku trestu OS… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, zločin podľa § 277 ods.… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, zločin podľa § 323 ods.… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, zločin podľa § 276 ods.… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, prečin v spolupách.… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, zločin podľa § 221 ods.… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, OZ zločin podľa § 172… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, prečin podľa § 149 ods. 1… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, prečin podľa § 207 ods.… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, podmienečné prepustenie z… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.