Mgr. Juraj Lukáč

 1. Aktívny podpredseda na súde Okresný súd Liptovský Mikuláš, evidujeme 1 670 pojednávaní a 1 487 rozhodnutí.
 1. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred viac ako 8 rokmi.

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za roky 2014, 2013 a 2012.

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2014:

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2013:

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2012:

Indikátory za rok 2017

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 0
 • Prieťahy pred pridelením veci – 1

Sudcovi nebola prideľovaná žiadna agenda väčšinovo. Sudca rozhodoval najmä v translation missing: sk.judges.indicators_2015.basic.decided_agenda.trestná.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1066 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 48 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2017 celkovo 21.5 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 317 – 344. mieste spomedzi 651 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 7.5 z 15 bodov
 • Efektivita – 14 z 25 bodov

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 69,5% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 66%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 187
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 130

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 13% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 8,7%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 4%. Priemer v rovnakej agende je 2,9%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 195,1 dní. Priemer na konci roka 2017 bol 340,8 dní.

Sudca mal na konci roka 2017 nevybavených 124 prípadov. Priemer bol 192,7 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2017 58 reštančných vecí. Priemer bol 111,7. To u sudcu tvorí 46,8% z nevybavených vecí. Priemer bol 54,1%.

Sudca dokázal v roku 2017 vybaviť k počtu pridelených vecí 108,9% prípadov. Priemer bol 141,8%.

Indikátory za rok 2015

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 0
 • Prieťahy pred pridelením veci – 1

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občianska agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občianskej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 643 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 33 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2015 celkovo 25.5 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 194 – 213. mieste spomedzi 738 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 7.5 z 15 bodov
 • Efektivita – 18 z 25 bodov

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 68,3% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 67,1%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 126
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 86

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 13,3% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 9,3%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 4,2%. Priemer v rovnakej agende je 3%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 150 dní. Priemer na konci roka 2015 bol 339 dní.

Sudca mal na konci roka 2015 nevybavených 118 prípadov. Priemer bol 377 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2015 72 reštančných vecí. Priemer bol 150. To u sudcu tvorí 61% z nevybavených vecí. Priemer bol 42,6%.

Sudca dokázal v roku 2015 vybaviť k počtu pridelených vecí 124,2% prípadov. Priemer bol 97,1%.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 0 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občiansko–právna agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občiansko–právnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 204 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 243 prípadov v hlavných agendách.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 90% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 62,9%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 10
 • Počet potvrdených odvolaní – 9

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 3,1% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,9%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 0,3%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,3%.

Indikátory výkonnosti

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 254 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 223 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 2 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 0,7% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 64,7% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 31 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 24 – 27. mieste. Za kvalitu získal 14,75 z 15 možných bodov, za efektivitu 16,25 z 25.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2013 – sudca nastúpil do funkcie 12. 02. 2013
 • 2013 – sudca nastúpil do funkcie 12. 02. 2013
 • 2013 – 22.–2315.2013– JA Omšenie – Seminár 19.–21.11.2013– –/– – prísl.súdu – Brusel 1,2
 • 2013 – 22.–2315.2013– JA Omšenie – Seminár 19.–21.11.2013– –/– – prísl.súdu – Brusel 1,2

Vynesené rozhodnutia

 1. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, podľa § 221 ods.1,2, 3… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, podľa § 221 ods.1,2, 3… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, Dožiadanie - výsluch… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, podľa § 231 ods.1… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, Obžaloba Pojednávanie prebehne dňa

 6. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, podľa § 360/1,2 písm.… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, Návrh na obnovu konania Pojednávanie prebehne dňa

 8. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, podľa § 172 ods.1… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, podľa § 212 ods. 1… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, podľa § 306 ods.1… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, podľa § 171 ods. 1… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, podľa § 212 ods.1,3 písm.… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, podľa § 245 ods. 1 TRZ Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, podľa § 364 ods.1 písm.… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, návrh na zmenu OL Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, podľa § 289 ods. 1 TRZ Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, podľa § 212/1 písm. d)… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, Obžaloba Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.