JUDr. Janka Majerčíková

 1. Aktívna predseda na súde Okresný súd Ružomberok, evidujeme 2 044 pojednávaní a 2 055 rozhodnutí.
  Poznámka: .
 1. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred asi 15 rokmi.

Indikátory za rok 2017

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 0
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občianska agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občianskej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1475 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 32 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2017 celkovo 18 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 478 – 505. mieste spomedzi 651 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 7.5 z 15 bodov
 • Efektivita – 10.5 z 25 bodov

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 66,5% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 68,7%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 251
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 167

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 15,2% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 10,1%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 5,1%. Priemer v rovnakej agende je 3,1%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 365 dní. Priemer na konci roka 2017 bol 340,8 dní.

Sudca mal na konci roka 2017 nevybavených 61 prípadov. Priemer bol 192,7 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2017 31 reštančných vecí. Priemer bol 111,7. To u sudcu tvorí 50,8% z nevybavených vecí. Priemer bol 54,1%.

Sudca dokázal v roku 2017 vybaviť k počtu pridelených vecí 103,4% prípadov. Priemer bol 141,8%.

Indikátory za rok 2015

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 0
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občianska agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občianskej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1070 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 32 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2015 celkovo 22 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 345 – 366. mieste spomedzi 738 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 7.5 z 15 bodov
 • Efektivita – 14.5 z 25 bodov

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 67,1% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 67,1%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 213
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 143

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 15,1% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 9,3%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 5%. Priemer v rovnakej agende je 3%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 185 dní. Priemer na konci roka 2015 bol 339 dní.

Sudca mal na konci roka 2015 nevybavených 131 prípadov. Priemer bol 377 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2015 41 reštančných vecí. Priemer bol 150. To u sudcu tvorí 31,3% z nevybavených vecí. Priemer bol 42,6%.

Sudca dokázal v roku 2015 vybaviť k počtu pridelených vecí 85,1% prípadov. Priemer bol 97,1%.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 0 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občiansko–právna agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občiansko–právnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 635 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 127 prípadov v hlavných agendách.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 66,7% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 62,9%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 132
 • Počet potvrdených odvolaní – 88

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 15,3% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,9%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 5,1%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,3%.

Indikátory výkonnosti

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 121 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 111 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 46 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 32,9% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 112,5% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 25,25 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 154 – 163. mieste. Za kvalitu získal 6,75 z 15 možných bodov, za efektivitu 18,5 z 25.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2013 – od 12.4.2012 – § 35 Zákon č. 757/2004 Z.z. – predsedníčka súdu (Spr. 631/2012 Dodatok č. 1 k Rozvrhu práce na rok 2013, zo dňa 10..2012 s účinnosťou od 12.4.2012)
 • 2013 – 13.5.2013 – 14.5.2013 Spotrebiteľské úvery, neprijateľné zmluvné podmienky 29.4.2013 Nové európske trendy v starostlivosti o deti po rozvode rodičov 17.6.2013 Aplikácia probačných programov v praxi
 • 2012 – od 12.4.2012 – § 35 zákon č. 757/2004 Z.z. – predsedníčka súdu (Spr. 631/2012 – Dodatok č.1 k Rozvrhu práce na rok 2012, zo dňa 10.4.2012, s účinnosťou od 12.4.2012); 2013 – od 12.4.2012 – § 35 Zákon č. 757/2004 Z.z. – predsedníčka súdu (Spr. 631/2012 Dodatok č. 1 k Rozvrhu práce na rok 2013, zo dňa 10..2012 s účinnosťou od 12.4.2012)
 • 2012 – od 12.4.2012 – § 35 zákon č. 757/2004 Z.z. – predsedníčka súdu (Spr. 631/2012 – Dodatok č.1 k Rozvrhu práce na rok 2012, zo dňa 10.4.2012, s účinnosťou od 12.4.2012)
 • 2012 – 6.2.2012 – Najnovšia judikatúra ESĽP a jej dôsledky na rozhodovaciu činnosť – 1.časť, 3.4.2012 – Efektívne využitie počítača, internetu a právnických vyhľadávačov – 1.časť, 1.10.2012 – Najnovšia judikatúra ESĽP a jej dôsledky na rozhodovaciu činnosť – 2.časť, 30.10.2012 – Efektívne využitie počítača, internetu a právnických vyhľadávačov – 2.časť
 • 2011 – 3x – školenie; 2012 – 6.2.2012 – Najnovšia judikatúra ESĽP a jej dôsledky na rozhodovaciu činnosť – 1.časť, 3.4.2012 – Efektívne využitie počítača, internetu a právnických vyhľadávačov – 1.časť, 1.10.2012 – Najnovšia judikatúra ESĽP a jej dôsledky na rozhodovaciu činnosť – 2.časť, 30.10.2012 – Efektívne využitie počítača, internetu a právnických vyhľadávačov – 2.časť ; 2013 – 13.5.2013 – 14.5.2013 Spotrebiteľské úvery, neprijateľné zmluvné podmienky 29.4.2013 Nové európske trendy v starostlivosti o deti po rozvode rodičov 17.6.2013 Aplikácia probačných programov v praxi
 • 2011 – 3x – školenie

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Pracovné právo
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Kúpna zmluva
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, Žalobkyňa žiada o zaradenie… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie neplatnosti zmluvy +… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 9.700 Eur s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, náhrada mzdy - neplatné… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, rozvod Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, Žaloba o určenie, že… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, rozvod Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie, že nehnuteľnosti… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 35 850,62 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 1 260 Eur s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Vyhlásenie rozsudku, o určenie neplatnosti skončenia… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Vyhlásenie rozsudku, určenie neplatnosti výpovede z… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 420 Eur s príslušenstvom Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 420 Eur s príslušenstvom Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 35 850,62 Eur s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 17.755,52 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 763,20 Eur s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie, že nehnuteľnosti… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, o neplatnosť skončenia… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 20 500 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.