Mgr. Fedor Benka

 1. Aktívny sudca na súde Krajský súd Trnava, evidujeme 8 pojednávaní a 1 367 rozhodnutí.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Bezdôvodné obohatenie
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Nájomná zmluva
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie
  Pripúštajúce spätvzatie návrhu, zrušujúce rozsudok a…
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie
  Pripúštajúce spätvzatie návrhu, zrušujúce rozsudok a…
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Spoluvlastníctvo
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne budúce súdne pojednávania.

Minulé pojednávania

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, úpravu práv a povinností… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 917,01 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, Zaplatenie 792,33 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, náhradu majetkovej škody a… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, náhradu majetkovej škody a… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, náhradu majetkovej škody a… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie, Starobný dôchodok zo dňa 10 12 2009 Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Trnava
  Sudca – Mgr. Fedor Benka
  Navrhovateľ – E. O.
  Odporca – W. L.
 8. Pojednávanie, Starobný dôchodok zo dňa 10 12 2009 Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Trnava
  Sudca – Mgr. Fedor Benka
  Navrhovateľ – V. F.
  Odporca – J. H.
Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.