Mgr. Fedor Benka

 1. Aktívny sudca na súde Krajský súd Trnava, evidujeme 262 pojednávaní a 1 596 rozhodnutí.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Neplatnosť právnych úkonov
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Vlastníctvo bytov a nebytových priestorov
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Rozvod
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie – Predbežné opatrenia
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Zodpovednosť za škodu
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie povinnosti odstrániť… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, zrušenie a vyporiadanie… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 3.903,25 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, nariadenie neodkladného… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 10.628,70 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, úpravu práv a povinností… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 1.298,66 € s prísl Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie povinnosti odstrániť… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, osvojenie maloletých detí… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, vydanie bezdôvodného… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.