Mgr. Ivo Maruščák

 1. Aktívny sudca na súde Krajský súd Prešov, evidujeme 247 pojednávaní a 35 rozhodnutí.
 2. Neaktívny sudca na súde Okresný súd Svidník, evidujeme 931 pojednávaní a 534 rozhodnutí.
 1. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred asi 13 rokmi.

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za roky 2014, 2013, 2012 a 2011.

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2014:

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2013:

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2012:

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2011:

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 0 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011 – 2012:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Trestná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Trestnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 450 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 70 prípadov v hlavných agendách.

Grafické porovnanie

Legenda
Ďalší sudcovia
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 29,6% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 52,3%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 27
 • Počet potvrdených odvolaní – 8

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 7,6% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,4%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 5,3%, pričom priemer v rovnakej agende je 4%.

Indikátory výkonnosti

Pre sudcu evidujeme menej ako 20 rozhodnutí, preto jeho efektivitu nehodnotíme.

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie – Poriadok vo verejných veciach
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Iné práva a slobody
  Zmenené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie – Sloboda a ľudská dôstojnosť
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie – Iné práva a slobody
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Majetok
  Zmenené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie – Život a zdravie
  Zrušené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie – Majetok
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Majetok
  Zmenené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Život a zdravie
  Zmenené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie – Život a zdravie
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, odv.prok.,§ 212 ods.1… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, odv.prok.a obž.,§ 364… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, odv.prok.a obž.,§ 188… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, odv.prok.a obž.,§ 172… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, žiad.o prepust.z… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, žiad.o prepust.z… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, odv.obh.obž.,§… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, odv.obž.,§ 188/1 Tr.z.a… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, odv.obž.,§ 360 ods.1,2… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, odv.obž.1,2,§ 221 ods.1… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, odv.obž.,§ 211 ods.1… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, odv.obž.,§ 231 ods.1… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, odv.prok.a obž.,§ 364… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, odv.prok.,§ 222 ods.1… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, odv.obž.,§ 207 ods.1… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.