Mgr. Miroslav Mazúch

 1. Active judge at the court Špecializovaný trestný súd, we register 474 hearings and 9 judgements.
 2. Inactive judge at the court Krajský súd Žilina, we register 242 hearings and 25 judgements.
 3. Inactive judge at the court Okresný súd Martin, we register 1,513 hearings and 1,962 judgements.

obtained from annual statistical reports of judges.

Indicators for 2017

We do not register any indicators for the judge yet.

Indicators for 2015

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • Issued – 0
 • Delays prior to case assignment – 0

The judge was mostly assigned to Criminal agenda. The judge mostly issued judgements in Criminal agenda.

The judge worked 1061 days in the period and was assigned on average 101 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2015, the judge received in total 27 from 40 possible points and ranked on 134 – 152. place of 738 evaluated judges.

 • Quality – 7.5 out of 15 points
 • Effectivity – 19.5 out of 25 points

Chart Comparison

Legend
Advanced Comparison
The chart is most useful for comparisons of judges at the same or similar courts, and those who decide cases in the same or similar agenda. Specific courts and agendas have an impact on the overall performance of judges. Simply put, commercial judge from Bratislava and criminal judge from Rožňava decide uncomparable cases.

Quality Indicators

The judge's judgements were on appeal affirmed in 68.5% of cases. The average in the same agenda is 63.8%.

 • Number of Appellate Decisions – 108
 • Number of Affirmed Decisions – 74

An appeal against the judge's judgements is filed in 4.6% of cases. The average in the same agenda is 8.1%.

Of the total number of the judge's judgements 1.4% is changed or reversed. The average in the same agenda is 3%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 92 days. The average at the end of 2015 was 339 days.

The judge had 119 unresolved cases at the end of 2015. The average was 377 cases.

The judge had 54 restant cases at the end of 2015. The average was 150. This represents 45.4% of the judge's unresolved cases. Average was 42.6%.

In 2015, the judge was able to resolve 116.6% of assigned cases. Average was 97.1%.

Indicators for 2013

The number of Constitutional court judgements against the judges – issued 0 and delays prior to case assignment 0.

For the judge we register performance data for years 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Trestná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Trestnej agende.

The judge in this period worked 644 days and on average was assigned 114 cases in 10 days in main agendas.

Quality indicators

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 57,1% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 52,3%.

 • Number of appellate judgements – 42
 • Number of confirmed judgements – 24

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 5,3% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,4%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 2,3%, pričom priemer v rovnakej agende je 4%.

Efficiency indicators

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 201 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 170 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 106 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 59,9% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 111,6% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 24,5 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 185 – 195. mieste. Za kvalitu získal 10,25 z 15 možných bodov, za efektivitu 14,25 z 25.

Notes

obtained from annual statistical reports of judges pertaining to indicators.

 • 2013 – 17.01.2013 – Trestné grémium, 22.02.2013 – Trestné grémium, 05.09.2013 – Trestné grémium, 09.–10.12.2013 – Pracovné stretnutie T sudcov
 • 2013 – 0
 • 2013 – 0
 • 2012 – 24.02.2012 – Trestnoprávne grémium, 06.09.2012 – Trestnoprávne grémium, 13.11.2012 – Prac. stretnutie trestných sudcov, 08.11.2012 – Trestnoprávne grémium
 • 2011 – 3 školenia, 1 (18.02.2011) trestnoprávne grémium; 2012 – 24.02.2012 – Trestnoprávne grémium, 06.09.2012 – Trestnoprávne grémium, 13.11.2012 – Prac. stretnutie trestných sudcov, 08.11.2012 – Trestnoprávne grémium; 2013 – 17.01.2013 – Trestné grémium, 22.02.2013 – Trestné grémium, 05.09.2013 – Trestné grémium, 09.–10.12.2013 – Pracovné stretnutie T sudcov
 • 2011 – 3 školenia, 1 (18.02.2011) trestnoprávne grémium

Published judgements

 1. Rozsudok – Trestné činy proti mieru
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 2. Trestný rozkaz – Trestné činy proti mieru
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 3. Rozsudok – Trestné činy proti mieru
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 4. Rozsudok – Trestné činy proti mieru
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 5. Rozsudok – Poriadok vo verejných veciach
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 6. Rozsudok – Poriadok vo verejných veciach
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 7. Trestný rozkaz – Poriadok vo verejných veciach
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 8. Trestný rozkaz – Trestné činy proti mieru
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 9. Trestný rozkaz – Poriadok vo verejných veciach
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 10. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

More judgements

Upcoming hearings

 1. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 296;… Hearing will be held on

 2. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 296;… Hearing will be held on

 3. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 296;… Hearing will be held on

 4. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 296;… Hearing will be held on

 5. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 296;… Hearing will be held on

 6. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 296;… Hearing will be held on

 7. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 296;… Hearing will be held on

 8. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 296;… Hearing will be held on

 9. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 296;… Hearing will be held on

 10. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 296;… Hearing will be held on

More hearings

Past hearings

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, §21/1a §221/1,4a,b §141a… Hearing was held on

 2. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 329/1,2 Tr.zák. Hearing was held on

 3. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 237 /1,4a; § 20;… Hearing was held on

 4. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 329/1,2 Tr.zák. Hearing was held on

 5. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 237 /1,4a; § 20;… Hearing was held on

 6. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 296; §… Hearing was held on

 7. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 296; §… Hearing was held on

 8. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, § 336/2 Tr. zák. Hearing was held on

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, § 329/1, 333/1 Tr. zák. Hearing was held on

 10. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, § 261/1, 2c, 4a; § 138… Hearing was held on

More hearings

Information regarding the court were obtained from the judge list, which was most recently updated on . The information may have been additionally supplemented by the data retrieved from property declarations and statistical reports.