JUDr. Terézia Mecelová

 1. Aktívna sudkyňa na súde Krajský súd Trnava, evidujeme 175 pojednávaní a 117 rozhodnutí.
 2. Neaktívna sudkyňa na súde Okresný súd Piešťany, evidujeme 2 041 pojednávaní a 1 488 rozhodnutí.
 1. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred asi 8 rokmi.

Indikátory za rok 2017

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 5
 • Prieťahy pred pridelením veci – 4

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občianska agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občianskej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 889 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 29 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2017 celkovo 28.5 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 49 – 61. mieste spomedzi 651 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 15 z 15 bodov
 • Efektivita – 13.5 z 25 bodov

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 98,1% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 68,7%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 162
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 159

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 9% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 10,1%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 0,2%. Priemer v rovnakej agende je 3,1%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 449,1 dní. Priemer na konci roka 2017 bol 340,8 dní.

Sudca mal na konci roka 2017 nevybavených 379 prípadov. Priemer bol 192,7 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2017 316 reštančných vecí. Priemer bol 111,7. To u sudcu tvorí 83,4% z nevybavených vecí. Priemer bol 54,1%.

Sudca dokázal v roku 2017 vybaviť k počtu pridelených vecí 338,5% prípadov. Priemer bol 141,8%.

Indikátory za rok 2015

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 3
 • Prieťahy pred pridelením veci – 3

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občianska agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občianskej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 479 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 40 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2015 celkovo 18.5 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 507 – 524. mieste spomedzi 738 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 15 z 15 bodov
 • Efektivita – 3.5 z 25 bodov

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 99% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 67,1%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 96
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 95

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 8,8% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 9,3%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 0,1%. Priemer v rovnakej agende je 3%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 702 dní. Priemer na konci roka 2015 bol 339 dní.

Sudca mal na konci roka 2015 nevybavených 898 prípadov. Priemer bol 377 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2015 606 reštančných vecí. Priemer bol 150. To u sudcu tvorí 67,5% z nevybavených vecí. Priemer bol 42,6%.

Sudca dokázal v roku 2015 vybaviť k počtu pridelených vecí 86,8% prípadov. Priemer bol 97,1%.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 0 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občiansko–právna agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občiansko–právnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 136 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 599 prípadov v hlavných agendách.

Indikátory kvality

Evidujeme menej ako 10 odvolaní o rozhodnutiach sudcu, preto dáta považujeme za nereprezentatívne.

Indikátory výkonnosti

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 1701 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 727 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 345 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 46,8% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 19,1% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Dáta o kvalite a efektivite sudcu nepovažujeme za dostatočné, preto sudcu bodovo nehodnotíme.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2013 – vymenovanie do funkcie sudcu od 13.05.2013
 • 2013 – vymenovanie do funkcie sudcu od 13.05.2013
 • 2013 – 5. – 7.6.2013 – Inštitút Omšenie – porada sudcov – 3 dni
 • 2013 – 5. – 7.6.2013 – Inštitút Omšenie – porada sudcov – 3 dni

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie – Ostatné
  Odmietajúce podanie, Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Obchodné spoločnosti
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Obchodné spoločnosti
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie
  Zastavujúce odvolacie konanie
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie – Ostatné
  Zrušujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie
  Zrušujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie – Ostatné
  Zrušujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Minulé pojednávania

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, určenie práva užívania k… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 7.148,60 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 35.578,44 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 7.369,19 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, námietke zaujatosti Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, nahradenie prejavu vôle na… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 10.134,27 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, určenie neplatnosti kúpnej… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 4.631,56 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 39.227,72 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.