JUDr. Ladislav Mejstrík

 1. Aktívny sudca na súde Krajský súd Žilina, evidujeme 201 pojednávaní a 896 rozhodnutí.

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Ostatné
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Neplatnosť skončenia pracovného pomeru
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie – Neplatnosť právnych úkonov
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne budúce súdne pojednávania.

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, usporiad. pomerov medzi… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie sumy 48.463,12 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, vydanie hnuteľnej veci Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 5.181,87 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, návrh matky na zvýšenie… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, náhradu škody Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 301,93 eur s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 242 eur s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, zvýšenie výživného na mal.… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 25.000,- € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.