JUDr. Peter Mén

 1. Aktívny sudca na súde Okresný súd Košice okolie, evidujeme 3 232 pojednávaní a 1 466 rozhodnutí.

Indikátory za rok 2017

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 0
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Trestná agenda. Sudca rozhodoval najmä v translation missing: sk.judges.indicators_2015.basic.decided_agenda.trestná.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1513 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 114 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2017 celkovo 27 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 81 – 98. mieste spomedzi 651 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 12 z 15 bodov
 • Efektivita – 15 z 25 bodov

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 80,9% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 66%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 220
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 178

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 7,9% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 8,7%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 1,5%. Priemer v rovnakej agende je 2,9%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 125,9 dní. Priemer na konci roka 2017 bol 340,8 dní.

Sudca mal na konci roka 2017 nevybavených 120 prípadov. Priemer bol 192,7 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2017 57 reštančných vecí. Priemer bol 111,7. To u sudcu tvorí 47,5% z nevybavených vecí. Priemer bol 54,1%.

Sudca dokázal v roku 2017 vybaviť k počtu pridelených vecí 108,4% prípadov. Priemer bol 141,8%.

Indikátory za rok 2015

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 0
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Trestná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Trestnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1093 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 84 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2015 celkovo 30 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 54 – 63. mieste spomedzi 738 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 12 z 15 bodov
 • Efektivita – 18 z 25 bodov

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 80% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 63,8%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 150
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 120

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 7,2% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 8,1%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 1,4%. Priemer v rovnakej agende je 3%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 118 dní. Priemer na konci roka 2015 bol 339 dní.

Sudca mal na konci roka 2015 nevybavených 129 prípadov. Priemer bol 377 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2015 48 reštančných vecí. Priemer bol 150. To u sudcu tvorí 37,2% z nevybavených vecí. Priemer bol 42,6%.

Sudca dokázal v roku 2015 vybaviť k počtu pridelených vecí 102,8% prípadov. Priemer bol 97,1%.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 0 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Trestná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Trestnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 665 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 96 prípadov v hlavných agendách.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 73,7% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 52,3%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 57
 • Počet potvrdených odvolaní – 42

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 6,8% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,4%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 1,8%, pričom priemer v rovnakej agende je 4%.

Indikátory výkonnosti

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 104 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 93 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 53 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 44,9% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 134,7% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 31,5 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 15 – 19. mieste. Za kvalitu získal 12,5 z 15 možných bodov, za efektivitu 19 z 25.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2013 – 17.12.2013 – "Práca s aplikáciou APD" – poslucháč
 • 2013 – 17.12.2013 – "Práca s aplikáciou APD" – poslucháč

Vynesené rozhodnutia

 1. Trestný rozkaz – Sloboda a ľudská dôstojnosť
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Trestný rozkaz – Poriadok vo verejných veciach
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Trestný rozkaz – Iné práva a slobody
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 208/1a, b, 3d Tr.… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Košice okolie
  Sudca – JUDr. Peter Mén
  Obžalovaný – D. O.
 2. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, d§172/1a,c,d, §171/1… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Košice okolie
  Sudca – JUDr. Peter Mén
  Obžalovaný – R. U.
 3. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 360/1, 2a, b Tr.… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Košice okolie
  Sudca – JUDr. Peter Mén
  Obžalovaný – D. R.
 4. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 242/1b,2c, §… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Košice okolie
  Sudca – JUDr. Peter Mén
  Obžalovaný – F. Y.
 5. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 189/1, § 200/1 Tr.… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Košice okolie
  Sudca – JUDr. Peter Mén
  Obžalovaný – L. A.
 6. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 348/1d Tr. zák. 2 Pv… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Košice okolie
  Sudca – JUDr. Peter Mén
  Obžalovaný – I. W.
 7. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 212/1 a, § 194/1 Tr.… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Košice okolie
  Sudca – JUDr. Peter Mén
  Obžalovaný – U. B.
 8. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 188/1, 2d), § 194/1… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Košice okolie
  Sudca – JUDr. Peter Mén
  Obžalovaný – R. V.
 9. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 348/1f Tr. zák. 2 Pv… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 156/1, 3c Tr. zák. 1… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Košice okolie
  Sudca – JUDr. Peter Mén
  Obžalovaný – V. T.
Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 211/1,2 Tr. zák.- 1… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Košice okolie
  Sudca – JUDr. Peter Mén
  Obžalovaný – S. I.
 2. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 206/1, 2a,b Tr. zák.… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Košice okolie
  Sudca – JUDr. Peter Mén
  Obžalovaný – Q. N.
 3. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 188/1, 2c Tr. zák. 1… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Košice okolie
  Sudca – JUDr. Peter Mén
  Obžalovaný – P. S.
 4. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 207/1, 3c Tr. zák. 1… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Košice okolie
  Sudca – JUDr. Peter Mén
  Obžalovaný – H. E.
 5. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, §394/1/2a,b/3a… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Košice okolie
  Sudca – JUDr. Peter Mén
  Obžalovaný – A. F.
 6. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 188/1, 2c Tr. zák. 1… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Košice okolie
  Sudca – JUDr. Peter Mén
  Obžalovaný – W. O.
 7. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, § 212/1, 3b, 4b a iné 1… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Košice okolie
  Sudca – JUDr. Peter Mén
  Obžalovaný – Q. Y.
 8. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 289 ods. 1 Tr. zák.… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 212/2d Tr. zák. 1 Pv… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Košice okolie
  Sudca – JUDr. Peter Mén
  Obžalovaný – U. Z.
 10. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 208/1a, b, 3d Tr.… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Košice okolie
  Sudca – JUDr. Peter Mén
  Obžalovaný – Z. T.
Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.