JUDr. Viktória Midová

 1. Aktívna sudkyňa na súde Krajský súd Košice, evidujeme 1 047 pojednávaní a 696 rozhodnutí.
 1. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred asi 21 rokmi, bez časového obmedzenia funkcie.

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie
  Zastavujúce odvolacie konanie
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie
  Odmietajúce odvolanie
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Bezdôvodné obohatenie
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie – Ostatné
  Zrušujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie
  Odmietajúce odvolanie
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, 1.200,48 EUR s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, 640,80 EUR s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, 59.845,84 EUR s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, určenie neplatnosti kúpnej… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, obnovu konania Pojednávanie prebehne dňa

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, 898,25 EUR s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, 1.990,60 EUR s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, 3.395,12 EUR s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, určenie neplatnosti odvolania… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, 6.476,30 EUR s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, 3.279,31 EUR s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, 5.000,- EUR s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, 1.881,02 EUR s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, 796,40 EUR s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, 883,41 EUR s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, 3.163,14 EUR Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, náhradu škody Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, určenie neplatnosti právnych… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.