JUDr. Viktória Midová

 1. Aktívna sudkyňa na súde Okresný súd Košice I, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a 1 rozhodnutie.
 2. Neaktívna sudkyňa na súde Krajský súd Košice, evidujeme 1 239 pojednávaní a 973 rozhodnutí.
 1. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred takmer 23 rokmi, bez časového obmedzenia funkcie.

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie
  Odmietajúce odvolanie
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie
  Pripúštajúce spätvzatie návrhu, zrušujúce rozsudok a…
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie
  Odmietajúce odvolanie
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie
  Odmietajúce odvolanie
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie
  Odmietajúce odvolanie
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie
  Pripúštajúce spätvzatie návrhu, zrušujúce rozsudok a…
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, neplatnosť kúpnej zmluvy a… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, určenie, že vec patrí do… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, náhradu škody Pojednávanie prebehne dňa

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, 2.473,07 EUR s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, 8.060,- EUR s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, určenie neprijateľnosti… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, určenie existencie pracovného… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, obnovu konania Pojednávanie prebehne dňa

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, 1.147,74 EUR s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, určenie neplatnosti skončenia… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, neplatnosť právneho úkonu Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, povolenie obnovy konania Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, 6.384,99 EUR s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, 100,- EUR s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, 218,45 EUR s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, ochranu osobnosti Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, vyporiadanie bezpodielového… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, vydanie bezdôvodného… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, 188,89 EUR s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.