JUDr. Renáta Mihalíková

 1. Aktívna predseda na súde Okresný súd Topoľčany, evidujeme 1 648 pojednávaní a 809 rozhodnutí.
 2. Neaktívna sudkyňa na súde Okresný súd Piešťany, evidujeme 1 461 pojednávaní a 1 442 rozhodnutí.
 1. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred takmer 11 rokmi.

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 5
 • Prieťahy pred pridelením veci – 5

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občianska agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občianskej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1414 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 49 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2017 celkovo 22 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 285 – 316. mieste spomedzi 651 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 7.5 z 15 bodov
 • Efektivita – 14.5 z 25 bodov

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 66% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 68,7%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 215
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 142

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 8,4% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 10,1%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 2,9%. Priemer v rovnakej agende je 3,1%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 193,4 dní. Priemer na konci roka 2017 bol 340,8 dní.

Sudca mal na konci roka 2017 nevybavených 98 prípadov. Priemer bol 192,7 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2017 35 reštančných vecí. Priemer bol 111,7. To u sudcu tvorí 35,7% z nevybavených vecí. Priemer bol 54,1%.

Sudca dokázal v roku 2017 vybaviť k počtu pridelených vecí 105,1% prípadov. Priemer bol 141,8%.

Indikátory za rok 2015

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 5
 • Prieťahy pred pridelením veci – 5

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občianska agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občianskej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 979 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 37 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2015 celkovo 20 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 444 – 466. mieste spomedzi 738 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 6 z 15 bodov
 • Efektivita – 14 z 25 bodov

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 59,7% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 67,1%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 149
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 89

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 7,4% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 9,3%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 3%. Priemer v rovnakej agende je 3%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 381 dní. Priemer na konci roka 2015 bol 339 dní.

Sudca mal na konci roka 2015 nevybavených 387 prípadov. Priemer bol 377 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2015 310 reštančných vecí. Priemer bol 150. To u sudcu tvorí 80,1% z nevybavených vecí. Priemer bol 42,6%.

Sudca dokázal v roku 2015 vybaviť k počtu pridelených vecí 219,5% prípadov. Priemer bol 97,1%.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 5 a prieťahy pred pridelením veci 5.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občiansko–právna agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občiansko–právnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 625 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 241 prípadov v hlavných agendách.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 60% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 62,9%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 95
 • Počet potvrdených odvolaní – 57

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 8,5% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,9%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 3,4%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,3%.

Indikátory výkonnosti

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 686 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 637 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 429 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 62,1% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 89,9% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 9,5 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 718. mieste. Za kvalitu získal 6,5 z 15 možných bodov, za efektivitu 3 z 25.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2013 – 5. – 7.6.2013 – Inštitút Omšenie – porada sudcov – 3 dni
 • 2011 – 19.4.2011 – "Vysporiadanie podielového a bezpodielového vlastníctva" 23.5.2011 – " Technika civilného pojednávania a rozbor procesných modelových situácií pre funkčne maldých sudcov"; 2013 – 5. – 7.6.2013 – Inštitút Omšenie – porada sudcov – 3 dni
 • 2011 – 19.4.2011 – "Vysporiadanie podielového a bezpodielového vlastníctva" 23.5.2011 – " Technika civilného pojednávania a rozbor procesných modelových situácií pre funkčne maldých sudcov"

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Všeobecne nebezpečné a proti životnému…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Všeobecne nebezpečné a proti životnému…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Vlastnícke právo k nehnuteľnostiam
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Trestný rozkaz – Hospodárske trestné činy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Rodina a mládež
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, OZZ nedovolenej výroby… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, zločin neodvedenia dane… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Topoľčany
  Sudca – JUDr. Renáta Mihalíková
  Obžalovaný – M. Y.
 3. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, prečin zanedbania… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 36.172,29 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, prečin podvodu podľa §… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, prečin krivého obvinenie… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, prečin nezaplatenia dane… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, zrušenie a vysporiadanie… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, Obžaloba Pojednávanie prebehne dňa

 10. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, prečin výtržníctva podľa… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, prečin útok na orgán… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, zločin týrania blíykej a… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, zločin vydierania podľa… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, Obžaloba Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, upustenie od zvyšku… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, podmienečné upustenie od… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, zločin podvodu podľa §… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 36.172,29 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, prečin podvodu podľa §… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Topoľčany
  Sudca – JUDr. Renáta Mihalíková
  Obžalovaný – A. H.
 10. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 36.172,29 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.