JUDr. Iveta Mihóková

 1. Aktívna predseda na súde Okresný súd Vranov nad Topľou, evidujeme 2 171 pojednávaní a 1 555 rozhodnutí.
 2. Neaktívna predsedníčka na súde Okresný súd Prešov, evidujeme 318 pojednávaní a 379 rozhodnutí.

Indikátory za rok 2017

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 0
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Poručenská agenda. Sudca rozhodoval najmä v Poručenskej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1483 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 74 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2017 celkovo 27.5 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 69 – 80. mieste spomedzi 651 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 10.5 z 15 bodov
 • Efektivita – 17 z 25 bodov

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 78,3% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 67,8%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 69
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 54

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 5,1% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 7,9%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 1,1%. Priemer v rovnakej agende je 2,5%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 113,6 dní. Priemer na konci roka 2017 bol 340,8 dní.

Sudca mal na konci roka 2017 nevybavených 84 prípadov. Priemer bol 192,7 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2017 14 reštančných vecí. Priemer bol 111,7. To u sudcu tvorí 16,7% z nevybavených vecí. Priemer bol 54,1%.

Sudca dokázal v roku 2017 vybaviť k počtu pridelených vecí 103,8% prípadov. Priemer bol 141,8%.

Indikátory za rok 2015

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 0
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Poručenská agenda. Sudca rozhodoval najmä v Poručenskej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1074 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 48 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2015 celkovo 27 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 134 – 152. mieste spomedzi 738 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 12 z 15 bodov
 • Efektivita – 15 z 25 bodov

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 83,3% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 67,3%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 48
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 40

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 6,1% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 7,6%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 1%. Priemer v rovnakej agende je 2,5%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 165 dní. Priemer na konci roka 2015 bol 339 dní.

Sudca mal na konci roka 2015 nevybavených 124 prípadov. Priemer bol 377 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2015 11 reštančných vecí. Priemer bol 150. To u sudcu tvorí 8,9% z nevybavených vecí. Priemer bol 42,6%.

Sudca dokázal v roku 2015 vybaviť k počtu pridelených vecí 78,1% prípadov. Priemer bol 97,1%.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 0 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä agenda Starostlivosti o maloletých. Sudca rozhodoval najmä v agende Starostlivosti o maloletých.

Sudca v sledovanom období odpracoval 633 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 66 prípadov v hlavných agendách.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 85,7% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 65,5%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 21
 • Počet potvrdených odvolaní – 18

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 5,3% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 7,2%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 0,8%, pričom priemer v rovnakej agende je 2,5%.

Indikátory výkonnosti

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 95 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 39 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 10 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 23,3% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 98% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 31,5 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 15 – 19. mieste. Za kvalitu získal 12,25 z 15 možných bodov, za efektivitu 19,25 z 25.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2013 – 5
 • 2013 – 1/3 nápad – predsedníčka Okresného súdu Prešov
 • 2012 – 7
 • 2012 – 1/3 nápad – funkcia predsedníčky okresného súdu
 • 2011 – predsedníčka súdu – 1/3 nápad; 2012 – 1/3 nápad – funkcia predsedníčky okresného súdu; 2013 – 1/3 nápad – predsedníčka Okresného súdu Prešov
 • 2011 – predsedníčka súdu – 1/3 nápad
 • 2011 – 3; 2012 – 7; 2013 – 5
 • 2011 – 3

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Povolenie uzavrieť manželstvo
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Schválenie právneho úkonu
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, na úpravu práv a povinnosti a… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, na zmenu úpravy styku Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, podnet na opakované uloženie… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, návrh na zvýšenie výživného… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, zvýšenie výživného na mal.… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, návrh na rozvod manželstva Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, návrh na rozvod a úprava práv… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, na úpravu práv a povinnosti k… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, návrh na povolenie… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, zvýšenie výživného Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, na zvýšenie výživného na… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, na úpravu práv a povinnosti a… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, návrh na obmedzenie spôsob.… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, na obmedzenie spôsobilosti na… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, na zmenu úpravy práv a… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, na priznanie rodičovských… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, návrh otca o zmenu… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, rozvod a úpravu práv a… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, návrh na vydanie neodkl.… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, návrh na rozvod manželstva Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.