JUDr. Martin Michalanský

 1. Aktívny sudca na súde Krajský súd Košice, evidujeme 470 pojednávaní a 91 rozhodnutí.
 1. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred viac ako 14 rokmi.

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie – Sloboda a ľudská dôstojnosť
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie – Iné práva a slobody
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Sloboda a ľudská dôstojnosť
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie – Život a zdravie
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie – Majetok
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie – Iné práva a slobody
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie – Sloboda a ľudská dôstojnosť
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie – Majetok
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie – Majetok
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie – Život a zdravie
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne budúce súdne pojednávania.

Minulé pojednávania

 1. 3Pv 498/15/8810 - 5 - § 221 ods. 1, 2) , 189 ods. 1) Tr.… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. 1Kv 16/13/8800 - 120 - § 147/1, 212/1, 20 Tr. zák. a iné Pojednávanie prebehlo dňa

 3. 1Pv 468/2012 - 12 - § 212 ods. 1,4 Tr. zák. Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Verejné zasadnutie, Predkladacia správa - odvolanie Pojednávanie prebehlo dňa

 5. 3 PV 400/15/8802 - 6 - § 284 ods. 1 Tr. zák. Pojednávanie prebehlo dňa

 6. 1Pv 954/13 - 8 - § 323 ods. 1/a Tr. zák. a iné Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Obnovu konania Pojednávanie prebehlo dňa

 8. 1Pv 354/15/8811 - 11 § 14 k 212 ods. 2 T. r zák. Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pv 161/15/8808 - 4 - § 211/1, 3 Tr. zák. Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pv 754/14/8808 - 23 - § 156 ods. 1,2,3, 139 ods. 1, 364… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.