Mgr. Stanislava Miklánková

 1. Aktívna sudkyňa na súde Krajský súd Trenčín, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a žiadne rozhodnutia.
 2. Neaktívna sudkyňa na súde Okresný súd Nové Mesto nad Váhom, evidujeme 1 450 pojednávaní a 1 269 rozhodnutí.

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 1
 • Prieťahy pred pridelením veci – 1

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občianska agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občianskej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 930 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 21 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2015 celkovo 19 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 492 – 506. mieste spomedzi 738 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 12 z 15 bodov
 • Efektivita – 7 z 25 bodov

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 80,5% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 67,1%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 149
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 120

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 8,2% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 9,3%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 1,6%. Priemer v rovnakej agende je 3%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 950 dní. Priemer na konci roka 2015 bol 339 dní.

Sudca mal na konci roka 2015 nevybavených 648 prípadov. Priemer bol 377 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2015 254 reštančných vecí. Priemer bol 150. To u sudcu tvorí 39,2% z nevybavených vecí. Priemer bol 42,6%.

Sudca dokázal v roku 2015 vybaviť k počtu pridelených vecí 89,9% prípadov. Priemer bol 97,1%.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 1 a prieťahy pred pridelením veci 1.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občiansko–právna agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občiansko–právnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 623 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 191 prípadov v hlavných agendách.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 81,3% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 62,9%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 32
 • Počet potvrdených odvolaní – 26

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 2,9% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,9%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 0,6%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,3%.

Indikátory výkonnosti

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 400 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 471 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 230 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 43,2% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 86% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 22 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 318 – 330. mieste. Za kvalitu získal 14 z 15 možných bodov, za efektivitu 8 z 25.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2013 – Semináre – školenia : 4 semináre – 7 dní : Pracovné právo, Zákonník práce....18.–19.2.2013; Určovacie žaloby 11.4.2013; Spory o vlastnícke právo k nehnuteľnostiam a kataster nehnuteľností 22.–23.4.2013, Celokrajské školenie sudcov 3.–4.10.2013.
 • 2012 – semináre organizované JA SR – 2 semináre t.j. 4 dni : Ochrana osobnosti, tlačový zákon a judikatúra ESĽP (29.–30.11.2012); Európske a medzinárodné právo súkromné (15.–16.11.2012).
 • 2011 – semináre organizované JA SR – 3 semináre, t.j. 3 dni: Aplikačné problémy Osp, predbežné opatrenia, kontradiktórnosť civilného procesu (22.3.2011), Vysporiadanie podielového a bezpodielového vlastníctva (19.4.2011), Poistné zmluvy v praxi (1.12.2011), Školenie KS TN pre sudcov občianskoprávnej agendy (11.–12.10.2011); 2012 – semináre organizované JA SR – 2 semináre t.j. 4 dni : Ochrana osobnosti, tlačový zákon a judikatúra ESĽP (29.–30.11.2012); Európske a medzinárodné právo súkromné (15.–16.11.2012). ; 2013 – Semináre – školenia : 4 semináre – 7 dní : Pracovné právo, Zákonník práce....18.–19.2.2013; Určovacie žaloby 11.4.2013; Spory o vlastnícke právo k nehnuteľnostiam a kataster nehnuteľností 22.–23.4.2013, Celokrajské školenie sudcov 3.–4.10.2013.
 • 2011 – semináre organizované JA SR – 3 semináre, t.j. 3 dni: Aplikačné problémy Osp, predbežné opatrenia, kontradiktórnosť civilného procesu (22.3.2011), Vysporiadanie podielového a bezpodielového vlastníctva (19.4.2011), Poistné zmluvy v praxi (1.12.2011), Školenie KS TN pre sudcov občianskoprávnej agendy (11.–12.10.2011)

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Ostatné
  Pripúštajúce spätvzatie návrhu, zrušujúce rozsudok a…
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie – Ostatné
  Pripúštajúce spätvzatie návrhu, zrušujúce rozsudok a…
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie – Ostatné
  Pripúštajúce spätvzatie návrhu, zrušujúce rozsudok a…
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne budúce súdne pojednávania.

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie, Nahradenie vyhlásenia vôle k uzavretia kúpnej… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie, Určenie výživného na manželku Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie, Zaplatenie 427,36 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie, Zapretie otcovstva Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie, O splnenie povinnosti + PO Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie, Zaplatenie 6 371,43 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie, Zrušenie a vyporiadanie podielového… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie, Zaplatenie 1 705,65 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie, Zaplatenie 18 758,83 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie, Určenie neplatnosti okamžitého skončenia… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.