JUDr. Jozef Mikluš

 1. Active judge at the court Okresný súd Košice I, we register 2,412 hearings and 810 judgements.
 2. Inactive judge at the court Krajský súd Banská Bystrica, we register 1,551 hearings and 498 judgements.
 1. The judge has been nominated to function for almost 17 years.
 2. The judge has been nominated to function for almost 26 years, bez časového obmedzenia funkcie.

Close persons acknowledged in property declarations in years 2014, 2013, 2012, and 2011.

Close persons acknowledged in property declaration in a year 2014:

Close persons acknowledged in property declaration in a year 2013:

Close persons acknowledged in property declaration in a year 2012:

Close persons acknowledged in property declaration in a year 2011:

obtained from annual statistical reports of judges.

Indicators for 2017

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • Issued – 1
 • Delays prior to case assignment – 0

The judge was mostly assigned to Criminal agenda. The judge mostly issued judgements in translation missing: en.judges.indicators_2015.basic.decided_agenda.trestná.

The judge worked 1285 days in the period and was assigned on average 47 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2017, the judge received in total 22 from 40 possible points and ranked on 285 – 316. place of 651 evaluated judges.

 • Quality – 7.5 out of 15 points
 • Effectivity – 14.5 out of 25 points

Chart Comparison

Legend
Advanced Comparison
The chart is most useful for comparisons of judges at the same or similar courts, and those who decide cases in the same or similar agenda. Specific courts and agendas have an impact on the overall performance of judges. Simply put, commercial judge from Bratislava and criminal judge from Rožňava decide uncomparable cases.

Quality Indicators

The judge's judgements were on appeal affirmed in 68.1% of cases. The average in the same agenda is 66%.

 • Number of Appellate Decisions – 119
 • Number of Affirmed Decisions – 81

An appeal against the judge's judgements is filed in 9.1% of cases. The average in the same agenda is 8.7%.

Of the total number of the judge's judgements 2.9% is changed or reversed. The average in the same agenda is 2.9%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 101.4 days. The average at the end of 2017 was 340.8 days.

The judge had 45 unresolved cases at the end of 2017. The average was 192.7 cases.

The judge had 32 restant cases at the end of 2017. The average was 111.7. This represents 71.1% of the judge's unresolved cases. Average was 54.1%.

In 2017, the judge was able to resolve 127.6% of assigned cases. Average was 141.8%.

Indicators for 2015

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • Issued – 1
 • Delays prior to case assignment – 0

The judge was mostly assigned to Criminal agenda. The judge mostly issued judgements in Criminal agenda.

The judge worked 837 days in the period and was assigned on average 35 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2015, the judge received in total 24 from 40 possible points and ranked on 262 – 285. place of 738 evaluated judges.

 • Quality – 9 out of 15 points
 • Effectivity – 15 out of 25 points

Quality Indicators

The judge's judgements were on appeal affirmed in 70.7% of cases. The average in the same agenda is 63.8%.

 • Number of Appellate Decisions – 82
 • Number of Affirmed Decisions – 58

An appeal against the judge's judgements is filed in 8.7% of cases. The average in the same agenda is 8.1%.

Of the total number of the judge's judgements 2.6% is changed or reversed. The average in the same agenda is 3%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 156 days. The average at the end of 2015 was 339 days.

The judge had 75 unresolved cases at the end of 2015. The average was 377 cases.

The judge had 37 restant cases at the end of 2015. The average was 150. This represents 49.3% of the judge's unresolved cases. Average was 42.6%.

In 2015, the judge was able to resolve 100% of assigned cases. Average was 97.1%.

Indicators for 2013

The number of Constitutional court judgements against the judges – issued 0 and delays prior to case assignment 0.

For the judge we register performance data for years 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občiansko–právna agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občiansko–právnej agende.

The judge in this period worked 410 days and on average was assigned 171 cases in 10 days in main agendas.

Quality indicators

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 65,2% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 62,9%.

 • Number of appellate judgements – 46
 • Number of confirmed judgements – 30

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 7,3% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,9%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 2,5%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,3%.

Efficiency indicators

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 143 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 56 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 37 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 57,8% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 90,5% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 23,75 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 219 – 232. mieste. Za kvalitu získal 8 z 15 možných bodov, za efektivitu 15,75 z 25.

Notes

obtained from annual statistical reports of judges pertaining to indicators.

 • 2013 – 13.3.2013 Aktuálna rozhodovacia činnosť v trestnom práve.
 • 2012 – Opatrením predsedu súdu zo dňa 29.2.2012 1SprR/11/2012 s účinnosťou od 1.3.2012 bol pozastavený nápad rpideľovania veci registra C, Cd, Ccud, Cpr, Em,Ed,Ecud,Ro za účlom prípravy preloženia na trestný úsek.
 • 2012 – Opatrením predsedu súdu zo dňa 29.2.2012 1SprR/11/2012 s účinnosťou od 1.3.2012 bol pozastavený nápad rpideľovania veci registra C, Cd, Ccud, Cpr, Em,Ed,Ecud,Ro za účlom prípravy preloženia na trestný úsek.
 • 2012 – 18.10.2012 – Najnovšia judikatúra ESĽP.; 2013 – 13.3.2013 Aktuálna rozhodovacia činnosť v trestnom práve.
 • 2012 – 18.10.2012 – Najnovšia judikatúra ESĽP.

Published judgements

 1. Rozsudok – Sloboda a ľudská dôstojnosť
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 2. Rozsudok – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 3. Rozsudok – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 4. Rozsudok – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 5. Rozsudok – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 6. Rozsudok – Všeobecne nebezpečné a proti životnému…
  Zmeňujúce
  Judgement was issued on

 7. Rozsudok – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 8. Rozsudok – Rodina a mládež
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 9. Uznesenie – Majetok
  Potvrdené
  Judgement was issued on

 10. Rozsudok – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

More judgements

Upcoming hearings

 1. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, 1Kv 6/2016 - § 277… Hearing will be held on

  Court – Okresný súd Košice I
  Judge – JUDr. Jozef Mikluš
  Defendant – V. I.
 2. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, 1Kv 6/2016 - § 277… Hearing will be held on

  Court – Okresný súd Košice I
  Judge – JUDr. Jozef Mikluš
  Defendant – E. C.
 3. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, 1Kv 6/2016 - § 277… Hearing will be held on

  Court – Okresný súd Košice I
  Judge – JUDr. Jozef Mikluš
  Defendant – G. O.
 4. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, 1Kv 6/2016 - § 277… Hearing will be held on

  Court – Okresný súd Košice I
  Judge – JUDr. Jozef Mikluš
  Defendant – V. I.
 5. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, 3 Pv 368/2016 - § 172… Hearing will be held on

  Court – Okresný súd Košice I
  Judge – JUDr. Jozef Mikluš
  Defendant – N. M.
 6. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, 1Pv 102/2015 - § 276… Hearing will be held on

  Court – Okresný súd Košice I
  Judge – JUDr. Jozef Mikluš
  Defendant – E. U.
 7. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, 2Pv 367/2019 - § 156… Hearing will be held on

  Court – Okresný súd Košice I
  Judge – JUDr. Jozef Mikluš
  Defendant – H. P.
 8. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, 1Pv 160/2020 - § 369… Hearing will be held on

  Court – Okresný súd Košice I
  Judge – JUDr. Jozef Mikluš
  Defendant – N. T.
 9. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, 2Kv 7/2021 - § 326… Hearing will be held on

  Court – Okresný súd Košice I
  Judge – JUDr. Jozef Mikluš
  Defendant – R. L.
 10. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, 1Pv 91/2021 - § 212… Hearing will be held on

  Court – Okresný súd Košice I
  Judge – JUDr. Jozef Mikluš
  Defendant – T. J.
More hearings

Past hearings

 1. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, Kv 39/14/6600 - § 276… Hearing was held on

  Court – Okresný súd Košice I
  Judge – JUDr. Jozef Mikluš
  Defendant – F. D.
 2. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, 4Pv 39/2018 - § 179… Hearing was held on

  Court – Okresný súd Košice I
  Judge – JUDr. Jozef Mikluš
  Defendant – R. J.
 3. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, 1Pv 115/2020 - § 207… Hearing was held on

  Court – Okresný súd Košice I
  Judge – JUDr. Jozef Mikluš
  Defendant – J. D.
 4. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, 3Pv 60/2018 - § 194… Hearing was held on

  Court – Okresný súd Košice I
  Judge – JUDr. Jozef Mikluš
  Defendant – G. U.
 5. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, 2Pv 1049/2009 - § 276… Hearing was held on

  Court – Okresný súd Košice I
  Judge – JUDr. Jozef Mikluš
  Defendant – A. B.
 6. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, 1Pv 578/2013 - § 172… Hearing was held on

  Court – Okresný súd Košice I
  Judge – JUDr. Jozef Mikluš
  Defendant – B. J.
 7. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, 1Kv 5/2012 - § 219… Hearing was held on

  Court – Okresný súd Košice I
  Judge – JUDr. Jozef Mikluš
  Defendant – G. O.
 8. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, 1Pv 160/2020 - § 369… Hearing was held on

  Court – Okresný súd Košice I
  Judge – JUDr. Jozef Mikluš
  Defendant – W. J.
 9. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, 1Pv 610/2015 - § 277… Hearing was held on

  Court – Okresný súd Košice I
  Judge – JUDr. Jozef Mikluš
  Defendant – J. L.
 10. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, Obžaloba Hearing was held on

More hearings

Information regarding the court were obtained from the judge list, which was most recently updated on . The information may have been additionally supplemented by the data retrieved from property declarations and statistical reports.