JUDr. Jaroslav Mikulaj

 1. Aktívny sudca na súde Krajský súd Banská Bystrica, evidujeme 1 384 pojednávaní a 2 090 rozhodnutí.

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za roky 2014, 2013, 2012 a 2011.

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2014:

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2013:

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2012:

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2011:

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Vlastnícke právo k nehnuteľnostiam
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Dedičské právo
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie
  Odmietajúce odvolanie
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie
  Odmietajúce odvolanie
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne budúce súdne pojednávania.

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, Návrh na vydanie PR o sumu 9… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, nariadenie NO Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, žaloba o náhradu škody 144,- € Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, zrušenie a vysporiadanie… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 1350,94 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie sumy 100.000€ Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, Odporovacia žaloba o… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, určenie absolútnej neplatnosti… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, vydanie hnuteľných vecí Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, určenie výživného na rodiča Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.