JUDr. Drahomíra Mikulajová

 1. Aktívna sudkyňa na súde Krajský súd Banská Bystrica, evidujeme 1 366 pojednávaní a 2 251 rozhodnutí.

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za roky 2014, 2013, 2012 a 2011.

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2014:

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2013:

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2012:

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2011:

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Ostatné
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Žaloby proti právoplatným rozhodnutiam a…
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Ostatné
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie – Ostatné
  Odmietajúce podanie
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Ostatné
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Zrušené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie
  Odmietajúce podanie
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, žaloba č.… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, žaloba č. 44/2018 Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, Žaloba o preskúmanie zákonnosti Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, Žaloba na preskúmanie… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, žaloba č.… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, žaloba č.… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, žaloba č.… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, žaloba č.… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, Vec: Správna žaloba v… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, žaloba č.… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, žaloba č. KaZH/2903/2020 Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, žaloba č. 102065429/2017-87 Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, žaloba č. DK 11/2019 - JUDr.… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, žaloba č.… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, Preskúmanie rozhodnutia Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, žaloba č. 102682553/2019 Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, žaloba č. 102857359/2019 Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, žaloba č. 102856925/2019 Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.