JUDr. Andrej Mitterpák

 1. Aktívny sudca na súde Okresný súd Košice I, evidujeme 1 890 pojednávaní a 809 rozhodnutí.

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za roky 2014, 2013, 2012 a 2011.

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2014:

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2013:

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2012:

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2011:

Indikátory za rok 2017

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 0
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Trestná agenda. Sudca rozhodoval najmä v translation missing: sk.judges.indicators_2015.basic.decided_agenda.trestná.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1428 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 71 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2017 celkovo 28 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 62 – 68. mieste spomedzi 651 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 12 z 15 bodov
 • Efektivita – 16 z 25 bodov

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 83,1% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 66%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 83
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 69

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 5,5% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 8,7%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 0,9%. Priemer v rovnakej agende je 2,9%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 51,8 dní. Priemer na konci roka 2017 bol 340,8 dní.

Sudca mal na konci roka 2017 nevybavených 24 prípadov. Priemer bol 192,7 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2017 11 reštančných vecí. Priemer bol 111,7. To u sudcu tvorí 45,8% z nevybavených vecí. Priemer bol 54,1%.

Sudca dokázal v roku 2017 vybaviť k počtu pridelených vecí 106,3% prípadov. Priemer bol 141,8%.

Indikátory za rok 2015

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 0
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Trestná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Trestnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1032 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 54 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2015 celkovo 30 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 54 – 63. mieste spomedzi 738 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 12 z 15 bodov
 • Efektivita – 18 z 25 bodov

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 82% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 63,8%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 61
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 50

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 5,2% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 8,1%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 0,9%. Priemer v rovnakej agende je 3%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 54 dní. Priemer na konci roka 2015 bol 339 dní.

Sudca mal na konci roka 2015 nevybavených 32 prípadov. Priemer bol 377 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2015 20 reštančných vecí. Priemer bol 150. To u sudcu tvorí 62,5% z nevybavených vecí. Priemer bol 42,6%.

Sudca dokázal v roku 2015 vybaviť k počtu pridelených vecí 107,5% prípadov. Priemer bol 97,1%.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 0 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Trestná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Trestnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 627 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 55 prípadov v hlavných agendách.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 73,3% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 52,3%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 15
 • Počet potvrdených odvolaní – 11

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 4,3% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,4%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 1,1%, pričom priemer v rovnakej agende je 4%.

Indikátory výkonnosti

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 74 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 23 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 19 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 59,4% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 125,6% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 31,25 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 20 – 23. mieste. Za kvalitu získal 12,25 z 15 možných bodov, za efektivitu 19 z 25.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2013 – Predseda trestnoprávneho grémia.
 • 2012 – Opatrením predsedu súdu č. 1SprR/10/2012 zo dňa 27.2.2012 bol v súdnom oddelení znížený nápad na 60% z dôvodu zvolenia JUDr. Mitterpáka za predsedu trestnoprávneho grémia.
 • 2012 – 15.3.2012 – Najnovšia judikatúra ESĽP a jej dôsledky na rozhodovaciu činnosť.
 • 2011 – Do 10.5.2011 predseda Okresného súdu Košice I.; 2012 – Opatrením predsedu súdu č. 1SprR/10/2012 zo dňa 27.2.2012 bol v súdnom oddelení znížený nápad na 60% z dôvodu zvolenia JUDr. Mitterpáka za predsedu trestnoprávneho grémia.; 2013 – Predseda trestnoprávneho grémia.
 • 2011 – Do 10.5.2011 predseda Okresného súdu Košice I.
 • 2011 – 4.–5.4.2011 Väzba – aplikačné problémy 3.–4–5.2011 Aktuálne trendy ekonóm. trestnej činnosti 8.–9.12.2011 Prehľad aktuálnej judikatúry v trestnom práve.; 2012 – 15.3.2012 – Najnovšia judikatúra ESĽP a jej dôsledky na rozhodovaciu činnosť.
 • 2011 – 4.–5.4.2011 Väzba – aplikačné problémy 3.–4–5.2011 Aktuálne trendy ekonóm. trestnej činnosti 8.–9.12.2011 Prehľad aktuálnej judikatúry v trestnom práve.

Vynesené rozhodnutia

 1. Trestný rozkaz – Poriadok vo verejných veciach
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Trestný rozkaz – Rodina a mládež
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Trestný rozkaz – Poriadok vo verejných veciach
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Trestný rozkaz – Iné práva a slobody
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Trestný rozkaz – Rodina a mládež
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, 4Pv 348/2018 - §20 k §… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Košice I
  Sudca – JUDr. Andrej Mitterpák
  Obžalovaný – J. F.
 2. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, 1Pv 173/2018 - § 345… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Košice I
  Sudca – JUDr. Andrej Mitterpák
  Obžalovaný – M. I.
 3. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, 4Pv 264/2019 - § 157… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Košice I
  Sudca – JUDr. Andrej Mitterpák
  Obžalovaný – H. J.
 4. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, 1Pv 207/2019 - § 157… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Košice I
  Sudca – JUDr. Andrej Mitterpák
  Obžalovaný – G. I.
 5. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, 3 Pv 353/14 - § 188… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Košice I
  Sudca – JUDr. Andrej Mitterpák
  Obžalovaný – G. S.
 6. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, 1Kv 44/2016 - § 219… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Košice I
  Sudca – JUDr. Andrej Mitterpák
  Obžalovaný – M. B.
 7. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, podmienečné prepustenie Pojednávanie prebehne dňa

 8. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, Kv 41/2013 - § 233… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Košice I
  Sudca – JUDr. Andrej Mitterpák
  Obžalovaný – P. K.
 9. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, 1Pv 394/2020 - § 289… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Košice I
  Sudca – JUDr. Andrej Mitterpák
  Obžalovaný – M. A.
 10. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, 1Pv 170/2021 - § 207… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Košice I
  Sudca – JUDr. Andrej Mitterpák
  Obžalovaný – I. F.
Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, 3 Pv 249/2020 - § 172… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Košice I
  Sudca – JUDr. Andrej Mitterpák
  Obžalovaný – V. R.
 2. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, Obžaloba Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Košice I
  Sudca – JUDr. Andrej Mitterpák
  Obžalovaný – K. R.
 3. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, podmienečné prepustenie Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Košice I
  Sudca – JUDr. Andrej Mitterpák
  Obžalovaný – Q. Y.
 4. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, podmienečné prepustenie Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Košice I
  Sudca – JUDr. Andrej Mitterpák
  Obžalovaný – Z. V.
 5. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, podmienečné prepustenie Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Košice I
  Sudca – JUDr. Andrej Mitterpák
  Obžalovaný – X. Q.
 6. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, podmienečné prepustenie Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Košice I
  Sudca – JUDr. Andrej Mitterpák
  Obžalovaný – J. X.
 7. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, podmienečné prepustenie Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Košice I
  Sudca – JUDr. Andrej Mitterpák
  Obžalovaný – F. Q.
 8. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, zmena spôsobu výkonu… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Košice I
  Sudca – JUDr. Andrej Mitterpák
  Obžalovaný – U. R.
 9. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, 3Pv 289/2020 - § 212… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Košice I
  Sudca – JUDr. Andrej Mitterpák
  Obžalovaný – L. G.
 10. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, 4Pv 267/2018 - § 207… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Košice I
  Sudca – JUDr. Andrej Mitterpák
  Obžalovaný – H. X.
Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.