JUDr. Dagmar Mlejová

 1. Aktívna sudkyňa na súde Okresný súd Košice okolie, evidujeme 3 804 pojednávaní a 2 982 rozhodnutí.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 8
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občianska agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občianskej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1031 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 27 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2015 celkovo 21 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 390 – 416. mieste spomedzi 738 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 7.5 z 15 bodov
 • Efektivita – 13.5 z 25 bodov

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 65,1% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 67,1%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 146
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 95

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 5,7% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 9,3%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 2%. Priemer v rovnakej agende je 3%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 334 dní. Priemer na konci roka 2015 bol 339 dní.

Sudca mal na konci roka 2015 nevybavených 1002 prípadov. Priemer bol 377 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2015 439 reštančných vecí. Priemer bol 150. To u sudcu tvorí 43,8% z nevybavených vecí. Priemer bol 42,6%.

Sudca dokázal v roku 2015 vybaviť k počtu pridelených vecí 104,5% prípadov. Priemer bol 97,1%.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 6 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občiansko–právna agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občiansko–právnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 619 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 182 prípadov v hlavných agendách.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 64% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 62,9%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 86
 • Počet potvrdených odvolaní – 55

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 8,9% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,9%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 3,2%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,3%.

Indikátory výkonnosti

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 481 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 656 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 193 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 28,4% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 77% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 15,75 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 607 – 613. mieste. Za kvalitu získal 7,5 z 15 možných bodov, za efektivitu 8,25 z 25.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2013 – 28.11.2013 – "Odborný seminár sudcov" – poslucháč
 • 2012 – 24.04.2012 – Trovy súdneho konania a poplatky v civilnom procese – poslucháč 17.05.2012 – Odstrániteľné/neodstrániteľné vady návrhu, podania – poslucháč; 2013 – 28.11.2013 – "Odborný seminár sudcov" – poslucháč
 • 2012 – 24.04.2012 – Trovy súdneho konania a poplatky v civilnom procese – poslucháč 17.05.2012 – Odstrániteľné/neodstrániteľné vady návrhu, podania – poslucháč

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Opravné uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami, Zrušujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Opravné uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, Zaplatenie 908,61 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 177.764,50 Sk s… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 2.224,11 € s… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 215,06 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 764,00 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 2.777,30 € s… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, náhradu škody Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 1682,7 EUR s… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, Zaplatenie 2833,31 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, Vysporiadanie BSM Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 4884,15,- € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, Zaplatenie 4927,93.- € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 3425,92 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, Návrh na vydanie platobného… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 1048,74 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 1.352,53,-€ s… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, zrušenie rozhodcovského… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, Určenie úveru Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, Zaplatenie 4 684,65 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 1.015,89 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.