JUDr. Zuzana Molnárová

 1. Aktívna sudkyňa na súde Krajský súd Bratislava, evidujeme 1 376 pojednávaní a 184 rozhodnutí.

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Majetok
  Zmenené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie – Iné práva a slobody
  Zrušené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie – Sloboda a ľudská dôstojnosť
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Majetok
  Zmenené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie – Majetok
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie – Život a zdravie
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie – Majetok
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie – Majetok
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie – Majetok
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie – Iné práva a slobody
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, Obžaloba Pojednávanie prebehne dňa

 2. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, odvolanie Pojednávanie prebehne dňa

 3. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, § 213 ods. 1 Tr. zák. Pojednávanie prebehne dňa

 4. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, prečin: nebezpečné… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, §149/1,§149/2 Pojednávanie prebehne dňa

 6. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, odvolanie Pojednávanie prebehne dňa

 7. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, odvolanie Pojednávanie prebehne dňa

 8. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, odvolanie Pojednávanie prebehne dňa

 9. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, odvolanie Pojednávanie prebehne dňa

 10. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, § 194 tr. zák. Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, Obžaloba Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, odvolanie Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, § 194 tr. zák. Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, odvolanie Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, EZR Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, §360/1,2b,§156/1,2a Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, odvolanie Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, Obžaloba Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, odvolanie Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, Obžaloba - § 212/1, 4b Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.