JUDr. Zuzana Molnárová

 1. Aktívna sudkyňa na súde Krajský súd Bratislava, evidujeme 1 495 pojednávaní a 203 rozhodnutí.

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie – Život a zdravie
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie – Sloboda a ľudská dôstojnosť
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Majetok
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Život a zdravie
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Majetok
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Život a zdravie
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie – Majetok
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Majetok
  Zmenené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Majetok
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, §9 ods.2, §252 ods.1… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, odvolanie Pojednávanie prebehne dňa

 3. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, odvolanie Pojednávanie prebehne dňa

 4. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, Obžaloba Pojednávanie prebehne dňa

 5. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, odvolanie Pojednávanie prebehne dňa

 6. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, Obžaloba Pojednávanie prebehne dňa

 7. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, odvolanie Pojednávanie prebehne dňa

 8. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, prečin § 364/1a Pojednávanie prebehne dňa

 9. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, prečin podvodu Pojednávanie prebehne dňa

 10. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, odvolanie Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, prečin § 212/1a, 2b Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, § 360 ods. 1 písm. b/… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, obžaloba § 212/1g, 2b §… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, odvolanie Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, Obžaloba Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, obžaloba Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, Obžaloba Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, Obžaloba Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, §360/1, §360/2 Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, Obžaloba Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.