JUDr. Erika Némethová Stiffelová

 1. Aktívna podpredseda na súde Okresný súd Bratislava V, evidujeme 1 734 pojednávaní a 433 rozhodnutí.
 2. Neaktívna sudkyňa na súde Okresný súd Bratislava IV, evidujeme 344 pojednávaní a 221 rozhodnutí.
 1. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred asi 11 rokmi.

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za roky 2013, 2012 a 2011.

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2013:

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2012:

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2011:

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 0
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Trestná agenda. Sudca rozhodoval najmä v translation missing: sk.judges.indicators_2015.basic.decided_agenda.trestná.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1102 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 98 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2017 celkovo 20.5 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 369 – 388. mieste spomedzi 651 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 6 z 15 bodov
 • Efektivita – 14.5 z 25 bodov

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 61,7% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 66%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 141
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 87

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 8,1% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 8,7%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 3,1%. Priemer v rovnakej agende je 2,9%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 112,6 dní. Priemer na konci roka 2017 bol 340,8 dní.

Sudca mal na konci roka 2017 nevybavených 70 prípadov. Priemer bol 192,7 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2017 36 reštančných vecí. Priemer bol 111,7. To u sudcu tvorí 51,4% z nevybavených vecí. Priemer bol 54,1%.

Sudca dokázal v roku 2017 vybaviť k počtu pridelených vecí 99,1% prípadov. Priemer bol 141,8%.

Indikátory za rok 2015

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 0
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Trestná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Trestnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 682 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 78 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2015 celkovo 24 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 262 – 285. mieste spomedzi 738 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 6 z 15 bodov
 • Efektivita – 18 z 25 bodov

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 60% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 63,8%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 80
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 48

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 6,7% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 8,1%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 2,7%. Priemer v rovnakej agende je 3%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 97 dní. Priemer na konci roka 2015 bol 339 dní.

Sudca mal na konci roka 2015 nevybavených 96 prípadov. Priemer bol 377 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2015 45 reštančných vecí. Priemer bol 150. To u sudcu tvorí 46,9% z nevybavených vecí. Priemer bol 42,6%.

Sudca dokázal v roku 2015 vybaviť k počtu pridelených vecí 107,7% prípadov. Priemer bol 97,1%.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 0 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2012 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občiansko–právna agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občiansko–právnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 261 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 318 prípadov v hlavných agendách.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 53,3% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 62,9%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 15
 • Počet potvrdených odvolaní – 8

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 4,3% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,9%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 2%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,3%.

Indikátory výkonnosti

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 594 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 496 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 145 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 27,5% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 58,5% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 14,5 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 645 – 646. mieste. Za kvalitu získal 7 z 15 možných bodov, za efektivitu 7,5 z 25.

Vynesené rozhodnutia

 1. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Rodina a mládež
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Poriadok vo verejných veciach
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, Obžaloba §212/1 §212/3b… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, Obžaloba Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, obžaloba § 221/1,4a Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, Obžaloba - § 212/1, 3a, §… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, obžaloba § 172/2 Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, Obžaloba § 2071,3b,3c Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, Obžaloba - § 207/1 Pojednávanie prebehne dňa

 8. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, Obžaloba Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, obžaloba § 360/1,2b § 139/1c Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, obžaloba § 158/ Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, Obžaloba - § 172/1c, d Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, Obžaloba §221/1 §221/4a Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, Obžaloba §221/1, §221/4a, §20 Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, obžaloba § 156/1 Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, obžaloba § 212/2s Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, Obžaloba §364/1 Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, Návrh na povolenie obnovy… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, obžaloba § 212/1a,g Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, obžaloba § 188/1 Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, Obžaloba - § 212/1, 3a, §… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.