JUDr. Jana Novotná

 1. Aktívny sudca na súde Krajský súd Banská Bystrica, evidujeme 640 pojednávaní a 1 861 rozhodnutí.
 2. Neaktívny sudca na súde Okresný súd Žilina, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a žiadne rozhodnutia.

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Zastavujúce odvolacie konanie
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Žaloby proti právoplatným rozhodnutiam a…
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, S p r á v n a ž a l o b a… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, S p r á v n a ž a l o b a… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, S p r á v n a ž a l o b a… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, S p r á v n a ž a l o b a… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, žaloba č. 102409003/2019;… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, žaloba č. 102408670/2019;… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, žaloba č. 102408525/2019;… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, žaloba č. 102204209/2019 Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, žaloba č. 396671/2019 Pojednávanie prebehne dňa

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, žaloba č.… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, žaloba č. 101938408/2019 Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, žaloba č. 101897150/2019 Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, žaloba č. 102856098/2019 Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, žaloba č. 102856489/2019 Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, žaloba č.… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, žaloba č. 100727414/2020 Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, žaloba č. 101881127/2019 Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, žaloba č. 101646062/2019 Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, žaloba č. 101660992/2019 Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, žaloba č. 102115541/2019 Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.