JUDr. Denisa Novotná Mlinárcsiková

 1. Aktívna sudkyňa na súde Krajský súd Košice, evidujeme 129 pojednávaní a žiadne rozhodnutia.
 2. Neaktívna sudkyňa na súde Okresný súd Košice I, evidujeme 1 658 pojednávaní a 954 rozhodnutí.
 1. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred viac ako 16 rokmi.

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za roky 2014 a 2013.

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2014:

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2013:

Indikátory za rok 2017

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 7
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Poručenská agenda. Sudca rozhodoval najmä v Poručenskej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 421 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 16 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2017 celkovo 25 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 156 – 178. mieste spomedzi 651 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 15 z 15 bodov
 • Efektivita – 10 z 25 bodov

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 92,5% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 67,8%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 93
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 86

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 24,3% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 7,9%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 1,8%. Priemer v rovnakej agende je 2,5%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 398,2 dní. Priemer na konci roka 2017 bol 340,8 dní.

Sudca mal na konci roka 2017 nevybavených 180 prípadov. Priemer bol 192,7 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2017 76 reštančných vecí. Priemer bol 111,7. To u sudcu tvorí 42,2% z nevybavených vecí. Priemer bol 54,1%.

Sudca dokázal v roku 2017 vybaviť k počtu pridelených vecí 98,2% prípadov. Priemer bol 141,8%.

Indikátory za rok 2015

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 6
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Poručenská agenda. Sudca rozhodoval najmä v Poručenskej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1015 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 56 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2015 celkovo 19 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 492 – 506. mieste spomedzi 738 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 7.5 z 15 bodov
 • Efektivita – 11.5 z 25 bodov

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 68,1% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 67,3%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 160
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 109

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 12,2% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 7,6%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 3,9%. Priemer v rovnakej agende je 2,5%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 380 dní. Priemer na konci roka 2015 bol 339 dní.

Sudca mal na konci roka 2015 nevybavených 209 prípadov. Priemer bol 377 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2015 141 reštančných vecí. Priemer bol 150. To u sudcu tvorí 67,5% z nevybavených vecí. Priemer bol 42,6%.

Sudca dokázal v roku 2015 vybaviť k počtu pridelených vecí 106,9% prípadov. Priemer bol 97,1%.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 3 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä agenda Starostlivosti o maloletých. Sudca rozhodoval najmä v agende Starostlivosti o maloletých.

Sudca v sledovanom období odpracoval 610 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 153 prípadov v hlavných agendách.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 64,5% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 65,5%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 93
 • Počet potvrdených odvolaní – 60

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 11,1% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 7,2%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 3,9%, pričom priemer v rovnakej agende je 2,5%.

Indikátory výkonnosti

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 453 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 339 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 160 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 43,4% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 77,8% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 16 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 600 – 606. mieste. Za kvalitu získal 6,25 z 15 možných bodov, za efektivitu 9,75 z 25.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2011 – Opatrením predsedu súdu zo dňa 24.6.2011 (1SprR/36/2011) zastavený nápad v agende C z dôvodu spustenia nápadu v agende P (100%). Na úseku P bola dlhodobo práceneschopná jedna sudkyňa (1SprR/42/2011 zo dňa 27.7.2011)
 • 2011 – Opatrením predsedu súdu zo dňa 24.6.2011 (1SprR/36/2011) zastavený nápad v agende C z dôvodu spustenia nápadu v agende P (100%). Na úseku P bola dlhodobo práceneschopná jedna sudkyňa (1SprR/42/2011 zo dňa 27.7.2011)
 • 2011 – 4.5,2011 – vysporiadanie BSM.
 • 2011 – 4.5,2011 – vysporiadanie BSM.

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Schválenie právneho úkonu
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Schválenie právneho úkonu
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, výchovné opatrenie Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, úprava práv a povinností Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, úprava práv a povinností Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, pestúnska starostlivosť Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, úprava práv a povinností Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, obnova konania-návrat do… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, schválenie právneho úkonu Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, rozvod a úprava práv a… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, rozvod a úprava práv a… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, úprava práv a povinností Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.