Mgr. Rudolf Novotný

 1. Neaktívny sudca na súde Okresný súd Dunajská Streda, evidujeme 3 493 pojednávaní a 1 127 rozhodnutí.

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 2
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Trestná agenda. Sudca rozhodoval najmä v translation missing: sk.judges.indicators_2015.basic.decided_agenda.trestná.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1474 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 126 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2017 celkovo 14 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 581 – 593. mieste spomedzi 651 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 0 z 15 bodov
 • Efektivita – 14 z 25 bodov

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 46,7% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 66%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 394
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 184

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 12% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 8,7%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 6,4%. Priemer v rovnakej agende je 2,9%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 166,2 dní. Priemer na konci roka 2017 bol 340,8 dní.

Sudca mal na konci roka 2017 nevybavených 163 prípadov. Priemer bol 192,7 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2017 103 reštančných vecí. Priemer bol 111,7. To u sudcu tvorí 63,2% z nevybavených vecí. Priemer bol 54,1%.

Sudca dokázal v roku 2017 vybaviť k počtu pridelených vecí 120,9% prípadov. Priemer bol 141,8%.

Indikátory za rok 2015

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 0
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Trestná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Trestnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1077 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 97 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2015 celkovo 19.5 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 467 – 491. mieste spomedzi 738 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 1.5 z 15 bodov
 • Efektivita – 18 z 25 bodov

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 47% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 63,8%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 270
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 127

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 10,6% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 8,1%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 5,6%. Priemer v rovnakej agende je 3%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 158 dní. Priemer na konci roka 2015 bol 339 dní.

Sudca mal na konci roka 2015 nevybavených 179 prípadov. Priemer bol 377 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2015 126 reštančných vecí. Priemer bol 150. To u sudcu tvorí 70,4% z nevybavených vecí. Priemer bol 42,6%.

Sudca dokázal v roku 2015 vybaviť k počtu pridelených vecí 126,7% prípadov. Priemer bol 97,1%.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 0 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Trestná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Trestnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 665 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 153 prípadov v hlavných agendách.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 45,8% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 52,3%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 144
 • Počet potvrdených odvolaní – 66

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 11,4% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,4%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 6,2%, pričom priemer v rovnakej agende je 4%.

Indikátory výkonnosti

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 129 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 153 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 124 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 57,9% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 134% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 21 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 370 – 384. mieste. Za kvalitu získal 4,75 z 15 možných bodov, za efektivitu 16,25 z 25.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2013 – Účasť na celokrajovom školení sudcov obvodu KS TT v pozícii poslucháča – 1 deň
 • 2013 – Účasť na celokrajovom školení sudcov obvodu KS TT v pozícii poslucháča – 1 deň

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Sloboda a ľudská dôstojnosť
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Poriadok vo verejných veciach
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Rodina a mládež
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Poriadok vo verejných veciach
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne budúce súdne pojednávania.

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, prečin ohroz. pod vpl. náv. l.… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, OZZ nedov.výr.omam. a… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, prečin ohroz.pod vpl.náv.látky… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, prečin zanedb.pov.výž.podľa §… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, prečin ublíž.na zdraví podľa §… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, pokračovací zločin neodv.dane a… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, prečin neopr.zás.do práva domu… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, prečin ohroz.pod vpl.náv.látky… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, prečin poruš. dom. slobody… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, prečin mar.výk.úr.rozh.podľa §… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.