JUDr. Pavol Bielik

 1. Aktívny sudca na súde Okresný súd Prievidza, evidujeme 3 304 pojednávaní a 1 665 rozhodnutí.

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 0
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Trestná agenda. Sudca rozhodoval najmä v translation missing: sk.judges.indicators_2015.basic.decided_agenda.trestná.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1464 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 100 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2017 celkovo 20.5 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 369 – 388. mieste spomedzi 651 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 6 z 15 bodov
 • Efektivita – 14.5 z 25 bodov

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 61,7% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 66%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 334
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 206

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 14,9% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 8,7%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 5,7%. Priemer v rovnakej agende je 2,9%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 194,9 dní. Priemer na konci roka 2017 bol 340,8 dní.

Sudca mal na konci roka 2017 nevybavených 173 prípadov. Priemer bol 192,7 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2017 88 reštančných vecí. Priemer bol 111,7. To u sudcu tvorí 50,9% z nevybavených vecí. Priemer bol 54,1%.

Sudca dokázal v roku 2017 vybaviť k počtu pridelených vecí 117% prípadov. Priemer bol 141,8%.

Indikátory za rok 2015

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 0
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Trestná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Trestnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1035 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 73 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2015 celkovo 21.5 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 367 – 389. mieste spomedzi 738 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 6 z 15 bodov
 • Efektivita – 15.5 z 25 bodov

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 60,4% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 63,8%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 240
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 145

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 15% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 8,1%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 5,9%. Priemer v rovnakej agende je 3%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 209 dní. Priemer na konci roka 2015 bol 339 dní.

Sudca mal na konci roka 2015 nevybavených 171 prípadov. Priemer bol 377 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2015 97 reštančných vecí. Priemer bol 150. To u sudcu tvorí 56,7% z nevybavených vecí. Priemer bol 42,6%.

Sudca dokázal v roku 2015 vybaviť k počtu pridelených vecí 108,7% prípadov. Priemer bol 97,1%.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 0 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Trestná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Trestnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 620 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 121 prípadov v hlavných agendách.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 55,4% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 52,3%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 130
 • Počet potvrdených odvolaní – 72

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 16,7% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,4%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 7,5%, pričom priemer v rovnakej agende je 4%.

Indikátory výkonnosti

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 175 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 131 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 78 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 56,9% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 101,1% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 20,5 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 402 – 415. mieste. Za kvalitu získal 6 z 15 možných bodov, za efektivitu 14,5 z 25.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2013 – Celokrajské školenie sudcov z obvodu KS TN, 3.10.2013, Omšenie – v postavení poslucháča
 • 2012 – od 1.9.2012 – 30.11.2012 zstavený nápad v agende T z dôvodu náročnosti štúdia veci, ktorá mu bola pridelná
 • 2012 – od 1.9.2012 – 30.11.2012 zstavený nápad v agende T z dôvodu náročnosti štúdia veci, ktorá mu bola pridelná
 • 2011 – Ukladanie a výkon trestov a ochranných opatrení – JA SR Omšenie, 26.01.–27.01.2011 v pozícii poslucháča t.j. 2 pracovné dni v pozícii poslucháča ; 2013 – Celokrajské školenie sudcov z obvodu KS TN, 3.10.2013, Omšenie – v postavení poslucháča
 • 2011 – Ukladanie a výkon trestov a ochranných opatrení – JA SR Omšenie, 26.01.–27.01.2011 v pozícii poslucháča t.j. 2 pracovné dni v pozícii poslucháča

Vynesené rozhodnutia

 1. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Iné práva a slobody
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Hospodárske trestné činy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Trestný rozkaz – Poriadok vo verejných veciach
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 207 ods. 2,3 písm.… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Prievidza
  Sudca – JUDr. Pavol Bielik
  Obžalovaný – R. Z.
 2. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 194 ods. 1, ods. 2… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Prievidza
  Sudca – JUDr. Pavol Bielik
  Obžalovaný – M. V.
 3. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 212 ods. 2, písm.… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Prievidza
  Sudca – JUDr. Pavol Bielik
  Obžalovaný – P. B.
 4. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, § 207 ods. 2, ods. 3… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Prievidza
  Sudca – JUDr. Pavol Bielik
  Obžalovaný – C. U.
 5. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 221 ods. 1 Tr.… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Prievidza
  Sudca – JUDr. Pavol Bielik
  Obžalovaný – P. V.
 6. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 221 ods. 1 Tr. zák. Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Prievidza
  Sudca – JUDr. Pavol Bielik
  Obžalovaný – H. X.
 7. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 188 ods. 1, ods. 2… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Prievidza
  Sudca – JUDr. Pavol Bielik
  Obžalovaný – Q. B.
 8. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, § 207 ods. 1, ods. 3… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Prievidza
  Sudca – JUDr. Pavol Bielik
  Obžalovaný – Q. M.
 9. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, § 207 ods. 2 Tr. zák. Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Prievidza
  Sudca – JUDr. Pavol Bielik
  Obžalovaný – Q. Y.
 10. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 349 Tr. zákona Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Prievidza
  Sudca – JUDr. Pavol Bielik
  Obžalovaný – O. S.
Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, § 279 ods. 1, druhá… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Prievidza
  Sudca – JUDr. Pavol Bielik
  Obžalovaný – H. N.
 2. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, uloženie ochranného… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, § 157 ods. 1 Tr. zák. Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Prievidza
  Sudca – JUDr. Pavol Bielik
  Obžalovaný – M. R.
 4. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 221 ods. 1, 4 písm.… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Prievidza
  Sudca – JUDr. Pavol Bielik
  Obžalovaný – D. J.
 5. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 207 ods. 2,3 písm.… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Prievidza
  Sudca – JUDr. Pavol Bielik
  Obžalovaný – U. I.
 6. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, § 157 ods. 1, 2 písm.… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Prievidza
  Sudca – JUDr. Pavol Bielik
  Obžalovaný – N. E.
 7. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, § 289 ods. 1 Tr. zák. Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Prievidza
  Sudca – JUDr. Pavol Bielik
  Obžalovaný – M. F.
 8. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 155 ods. 1, ods. 2… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Prievidza
  Sudca – JUDr. Pavol Bielik
  Obžalovaný – M. H.
 9. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, Obžaloba Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Prievidza
  Sudca – JUDr. Pavol Bielik
  Obžalovaný – G. V.
 10. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, uloženie ochranného… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.