JUDr. Alena Bieliková

 1. Active judge at the court Okresný súd Trenčín, we register 3,769 hearings and 2,415 judgements.
 1. The judge has been nominated to function for more than 22 years, 4 - ročný mandát.

Indicators for 2017

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • Issued – 1
 • Delays prior to case assignment – 0

The judge was mostly assigned to Commercial agenda. The judge mostly issued judgements in Commercial agenda.

The judge worked 1451 days in the period and was assigned on average 112 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2017, the judge received in total 25 from 40 possible points and ranked on 156 – 178. place of 651 evaluated judges.

 • Quality – 9 out of 15 points
 • Effectivity – 16 out of 25 points

Chart Comparison

Legend
Advanced Comparison
The chart is most useful for comparisons of judges at the same or similar courts, and those who decide cases in the same or similar agenda. Specific courts and agendas have an impact on the overall performance of judges. Simply put, commercial judge from Bratislava and criminal judge from Rožňava decide uncomparable cases.

Quality Indicators

The judge's judgements were on appeal affirmed in 72.1% of cases. The average in the same agenda is 66.5%.

 • Number of Appellate Decisions – 219
 • Number of Affirmed Decisions – 158

An appeal against the judge's judgements is filed in 7.8% of cases. The average in the same agenda is 8.5%.

Of the total number of the judge's judgements 2.2% is changed or reversed. The average in the same agenda is 2.8%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 255.9 days. The average at the end of 2017 was 340.8 days.

The judge had 359 unresolved cases at the end of 2017. The average was 192.7 cases.

The judge had 148 restant cases at the end of 2017. The average was 111.7. This represents 41.2% of the judge's unresolved cases. Average was 54.1%.

In 2017, the judge was able to resolve 159% of assigned cases. Average was 141.8%.

Indicators for 2015

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • Issued – 1
 • Delays prior to case assignment – 0

The judge was mostly assigned to Commercial agenda. The judge mostly issued judgements in Commercial agenda.

The judge worked 1023 days in the period and was assigned on average 77 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2015, the judge received in total 24.5 from 40 possible points and ranked on 238 – 261. place of 738 evaluated judges.

 • Quality – 9 out of 15 points
 • Effectivity – 15.5 out of 25 points

Quality Indicators

The judge's judgements were on appeal affirmed in 71.8% of cases. The average in the same agenda is 64.9%.

 • Number of Appellate Decisions – 163
 • Number of Affirmed Decisions – 117

An appeal against the judge's judgements is filed in 9.3% of cases. The average in the same agenda is 8.8%.

Of the total number of the judge's judgements 2.6% is changed or reversed. The average in the same agenda is 3%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 253 days. The average at the end of 2015 was 339 days.

The judge had 356 unresolved cases at the end of 2015. The average was 377 cases.

The judge had 102 restant cases at the end of 2015. The average was 150. This represents 28.7% of the judge's unresolved cases. Average was 42.6%.

In 2015, the judge was able to resolve 99.2% of assigned cases. Average was 97.1%.

Indicators for 2013

The number of Constitutional court judgements against the judges – issued 0 and delays prior to case assignment 0.

For the judge we register performance data for years 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Obchodná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Obchodnej agende.

The judge in this period worked 611 days and on average was assigned 152 cases in 10 days in main agendas.

Quality indicators

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 71,2% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 63,7%.

 • Number of appellate judgements – 111
 • Number of confirmed judgements – 79

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 11,1% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 9,7%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 3,2%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,4%.

Efficiency indicators

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 272 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 197 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 148 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 56,1% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 147,5% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 22,75 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 269 – 285. mieste. Za kvalitu získal 8,25 z 15 možných bodov, za efektivitu 14,5 z 25.

Notes

obtained from annual statistical reports of judges pertaining to indicators.

 • 2013 – 04.–05.02.2013 Zmenkové a šekové právo, 18.03.2013 Aplikácia práva EÚ v praxi všeobecných súdov, 30.09. – 01.10.2013 Konkurzné právo, cezhraničné konkurzy, reštrukturalizácia, 04.10.2013 Školenie sudcov z obvodu KS v Trenčíne z občiansko–právneho, obchodného a správneho úseku,
 • 2012 – 12.–13.04.2012 Prehľad aktuálnej judikatúry v obchodnom práve, 23.–24.04.2012 Konkurzné práva, cezhraničný konkurz, reštrukturalizácia, 25.–26.09.2012 Školenie sudcov z obvodu KS v Trenčíne z občiansko–právneho, obchodného a správeho úseku
 • 2011 – 11.–12. októbra 2011 – školenie sudcov z obvodu Krajského súdu v Trenčíne; 2012 – 12.–13.04.2012 Prehľad aktuálnej judikatúry v obchodnom práve, 23.–24.04.2012 Konkurzné práva, cezhraničný konkurz, reštrukturalizácia, 25.–26.09.2012 Školenie sudcov z obvodu KS v Trenčíne z občiansko–právneho, obchodného a správeho úseku; 2013 – 04.–05.02.2013 Zmenkové a šekové právo, 18.03.2013 Aplikácia práva EÚ v praxi všeobecných súdov, 30.09. – 01.10.2013 Konkurzné právo, cezhraničné konkurzy, reštrukturalizácia, 04.10.2013 Školenie sudcov z obvodu KS v Trenčíne z občiansko–právneho, obchodného a správneho úseku,
 • 2011 – 11.–12. októbra 2011 – školenie sudcov z obvodu Krajského súdu v Trenčíne

Published judgements

 1. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Judgement was issued on

 2. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Judgement was issued on

 3. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 4. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 5. Rozsudok – Incidenčné spory
  Iná povaha rozhodnutia
  Judgement was issued on

 6. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 7. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 8. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 9. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 10. Rozsudok – Ostatné
  Iná povaha rozhodnutia
  Judgement was issued on

More judgements

Upcoming hearings

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie neúčinnosti právnych… Hearing will be held on

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie neúčinnosti právnych… Hearing will be held on

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie oprávnenosti… Hearing will be held on

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, Žaloba o určenie popretej… Hearing will be held on

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, odporovateľnosť právneho… Hearing will be held on

 6. Predbežné prejednanie sporu, PR zaplatenie 29.334,- € s… Hearing will be held on

 7. Predbežné prejednanie sporu, o zaplatenie 19285,5 Eur s… Hearing will be held on

 8. Predbežné prejednanie sporu, PR zaplatenie 67.401,41 € s… Hearing will be held on

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, odstránenie nepovolenej… Hearing will be held on

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, PR zaplatenie 13.349,27 € s… Hearing will be held on

More hearings

Past hearings

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie popretej pohľadávky Hearing was held on

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie právneho dôvodu… Hearing was held on

 3. Predbežné prejednanie sporu, o zaplatenie 238189,08 Eur s… Hearing was held on

 4. Predbežné prejednanie sporu, PR zaplatenie 900,- € s prísl. Hearing was held on

 5. Predbežné prejednanie sporu, PR zaplatenie 17.471,72 s… Hearing was held on

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie právneho dôvodu a… Hearing was held on

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, vylúčenie majetku zo súpisu… Hearing was held on

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, vylúčenie majetku zo súpisu… Hearing was held on

 9. Vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 5245,99 EUR s prísl. Hearing was held on

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 5245,99 EUR s… Hearing was held on

More hearings

Information regarding the court were obtained from the judge list, which was most recently updated on . The information may have been additionally supplemented by the data retrieved from property declarations and statistical reports.