JUDr. Amália Paulerová

 1. Aktívna sudkyňa na súde Krajský súd Žilina, evidujeme 258 pojednávaní a 914 rozhodnutí.
 1. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred viac ako 24 rokmi, bez časového obmedzenia funkcie.

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za roky 2012 a 2011.

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2012:

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2011:

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Ostatné
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie – Bezdôvodné obohatenie
  Zrušujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Potvrdzujúce, Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie – Vlastnícke právo k hnuteľným veciam
  Odmietajúce odvolanie
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne budúce súdne pojednávania.

Minulé pojednávania

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, obmedzenie spôsobilosti na… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 735,55 eur s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 15.000,- eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, určenie, že nehnuteľnosti… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, návrhu matky na zníženie… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 2.000 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, úpravu práv a povinností… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, neplatnosť skončenia prac.… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, určenie vlast. práva k… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 2.654,78 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.