JUDr. Ivan Pavlovič

 1. Aktívny predseda na súde Okresný súd Nové Mesto nad Váhom, evidujeme 3 908 pojednávaní a 2 398 rozhodnutí.
 1. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred viac ako 17 rokmi.

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za roky 2014, 2013, 2012 a 2011.

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2014:

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2013:

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2012:

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2011:

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 0
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Trestná agenda. Sudca rozhodoval najmä v translation missing: sk.judges.indicators_2015.basic.decided_agenda.trestná.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1459 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 118 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2017 celkovo 19 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 436 – 463. mieste spomedzi 651 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 6 z 15 bodov
 • Efektivita – 13 z 25 bodov

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 63,3% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 66%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 278
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 176

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 10,5% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 8,7%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 3,9%. Priemer v rovnakej agende je 2,9%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 211,7 dní. Priemer na konci roka 2017 bol 340,8 dní.

Sudca mal na konci roka 2017 nevybavených 297 prípadov. Priemer bol 192,7 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2017 131 reštančných vecí. Priemer bol 111,7. To u sudcu tvorí 44,1% z nevybavených vecí. Priemer bol 54,1%.

Sudca dokázal v roku 2017 vybaviť k počtu pridelených vecí 95,9% prípadov. Priemer bol 141,8%.

Indikátory za rok 2015

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 0
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Trestná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Trestnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1030 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 76 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2015 celkovo 20.5 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 417 – 443. mieste spomedzi 738 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 3 z 15 bodov
 • Efektivita – 17.5 z 25 bodov

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 52% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 63,8%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 148
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 77

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 8,3% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 8,1%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 4%. Priemer v rovnakej agende je 3%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 188 dní. Priemer na konci roka 2015 bol 339 dní.

Sudca mal na konci roka 2015 nevybavených 176 prípadov. Priemer bol 377 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2015 95 reštančných vecí. Priemer bol 150. To u sudcu tvorí 54% z nevybavených vecí. Priemer bol 42,6%.

Sudca dokázal v roku 2015 vybaviť k počtu pridelených vecí 118,8% prípadov. Priemer bol 97,1%.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 0 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Trestná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Trestnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 623 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 104 prípadov v hlavných agendách.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 47,5% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 52,3%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 80
 • Počet potvrdených odvolaní – 38

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 10% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,4%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 5,3%, pričom priemer v rovnakej agende je 4%.

Indikátory výkonnosti

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 128 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 95 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 74 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 57,8% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 121,6% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 22,25 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 299 – 317. mieste. Za kvalitu získal 5,75 z 15 možných bodov, za efektivitu 16,5 z 25.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2013 – Semináre – školenia : 3 semináre – 6 dní : Európsky zatýkací rozkaz 7.–8.2.2013, Celokrajské školenie sudcov 3.–4.10.2013, Vázba, zaistenie osôb a majetku v trestnom konaní 27.–28.2.2013.
 • 2012 – semináre organizované JA SR – 2 semináre t.j. 3 dni : Drogová kriminalita (26–27.3.2012); Obmedzenie osobnej slobody (19.01.2012)
 • 2011 – semináre organizované JA SR – 2 semináre, t.j. 4 dni: Ukladanie a výkon trestov a ochranných opatrení (26.–27.1.2011), Prehľad aktuálnej judikatúry v oblasti trestného práva (8.–9.12.2011) Rozšírené trestnoprávne kolégium KS TN (19.–20.9.2011) ; 2012 – semináre organizované JA SR – 2 semináre t.j. 3 dni : Drogová kriminalita (26–27.3.2012); Obmedzenie osobnej slobody (19.01.2012); 2013 – Semináre – školenia : 3 semináre – 6 dní : Európsky zatýkací rozkaz 7.–8.2.2013, Celokrajské školenie sudcov 3.–4.10.2013, Vázba, zaistenie osôb a majetku v trestnom konaní 27.–28.2.2013.
 • 2011 – semináre organizované JA SR – 2 semináre, t.j. 4 dni: Ukladanie a výkon trestov a ochranných opatrení (26.–27.1.2011), Prehľad aktuálnej judikatúry v oblasti trestného práva (8.–9.12.2011) Rozšírené trestnoprávne kolégium KS TN (19.–20.9.2011)

Vynesené rozhodnutia

 1. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Trestný rozkaz – Poriadok vo verejných veciach
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Iné práva a slobody
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Trestný rozkaz – Iné práva a slobody
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Sloboda a ľudská dôstojnosť
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Všeobecne nebezpečné a proti životnému…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, pokračovací obzvlášť… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, obzvlášť závažný zločin… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, prečin ublíženia na… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, prečin ublíženia na… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, prečin nebezpečného… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, prečin krádeže Pojednávanie prebehne dňa

 7. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, prečin nebezpečného… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, prečin zanedbania… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, prečin výtržníctva a… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, prečin zanedbania… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, zločin sexuálneho… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, prečin podvodu Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, zločin lúpeže Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, zmena ochranného… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, skončenie ochranného… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, skončenie ochranného… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, uloženie ochranného… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, zločin vydierania… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, skončenie ochranného… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, obzvlášť závažný zločin… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.