JUDr. Eva Bíróová

 1. Aktívna podpredseda na súde Okresný súd Dunajská Streda, evidujeme 4 455 pojednávaní a 4 816 rozhodnutí.
  Poznámka: .
 1. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred asi 26 rokmi, 4 - ročný mandát.

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 2
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občianska agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občianskej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1494 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 52 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2017 celkovo 24.5 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 179 – 200. mieste spomedzi 651 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 7.5 z 15 bodov
 • Efektivita – 17 z 25 bodov

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 66,9% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 68,7%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 408
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 273

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 12,2% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 10,1%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 4%. Priemer v rovnakej agende je 3,1%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 262,1 dní. Priemer na konci roka 2017 bol 340,8 dní.

Sudca mal na konci roka 2017 nevybavených 288 prípadov. Priemer bol 192,7 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2017 184 reštančných vecí. Priemer bol 111,7. To u sudcu tvorí 63,9% z nevybavených vecí. Priemer bol 54,1%.

Sudca dokázal v roku 2017 vybaviť k počtu pridelených vecí 216,8% prípadov. Priemer bol 141,8%.

Indikátory za rok 2015

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 2
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občianska agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občianskej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1056 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 47 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2015 celkovo 17 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 557 – 575. mieste spomedzi 738 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 7.5 z 15 bodov
 • Efektivita – 9.5 z 25 bodov

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 66% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 67,1%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 294
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 194

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 12,3% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 9,3%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 4,2%. Priemer v rovnakej agende je 3%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 467 dní. Priemer na konci roka 2015 bol 339 dní.

Sudca mal na konci roka 2015 nevybavených 810 prípadov. Priemer bol 377 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2015 324 reštančných vecí. Priemer bol 150. To u sudcu tvorí 40% z nevybavených vecí. Priemer bol 42,6%.

Sudca dokázal v roku 2015 vybaviť k počtu pridelených vecí 92,7% prípadov. Priemer bol 97,1%.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 1 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občiansko–právna agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občiansko–právnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 638 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 229 prípadov v hlavných agendách.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 60% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 62,9%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 140
 • Počet potvrdených odvolaní – 84

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 10,7% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,9%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 4,3%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,3%.

Indikátory výkonnosti

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 189 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 307 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 154 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 36,8% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 133,3% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 21,75 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 331 – 345. mieste. Za kvalitu získal 6 z 15 možných bodov, za efektivitu 15,75 z 25.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2013 – Omšenie–celokrajové školenie sudcov– 3 dni v pozícii poslucháča. Účasť na seminári 1 deň v pozícii poslucháča.
 • 2012 – školenie 8 dní – pozícia : poslucháč
 • 2011 – Školenie –3 dni – pozícia – poslucháč; 2012 – školenie 8 dní – pozícia : poslucháč; 2013 – Omšenie–celokrajové školenie sudcov– 3 dni v pozícii poslucháča. Účasť na seminári 1 deň v pozícii poslucháča.
 • 2011 – Školenie –3 dni – pozícia – poslucháč

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Opravné uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Obchodné spoločnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, PR - zaplatenie istiny… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, vyporiadanie BSM Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, PR - zaplatenie istiny… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, PR - zaplatenie istiny… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, PR - zaplatenie istiny… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, rozvod manželstva Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, PR - zaplatenie istiny… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, PR - zaplatenie istiny… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie vlastníckeho práva k… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, vypratanie nehnuteľnosti Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, vyporiadanie BSM Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, rozvod manželstva Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.