Mgr. Daniela Pilarčíková

 1. Active vice chairman at the court Okresný súd Námestovo, we register 3,664 hearings and 2,585 judgements.
 1. The judge has been nominated to function for about 12 years.

Indicators for 2017

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • Issued – 2
 • Delays prior to case assignment – 2

The judge was mostly assigned to Criminal agenda. The judge mostly issued judgements in translation missing: en.judges.indicators_2015.basic.decided_agenda.trestná.

The judge worked 1509 days in the period and was assigned on average 80 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2017, the judge received in total 21.5 from 40 possible points and ranked on 317 – 344. place of 651 evaluated judges.

 • Quality – 6 out of 15 points
 • Effectivity – 15.5 out of 25 points

Chart Comparison

Legend
Advanced Comparison
The chart is most useful for comparisons of judges at the same or similar courts, and those who decide cases in the same or similar agenda. Specific courts and agendas have an impact on the overall performance of judges. Simply put, commercial judge from Bratislava and criminal judge from Rožňava decide uncomparable cases.

Quality Indicators

The judge's judgements were on appeal affirmed in 63.2% of cases. The average in the same agenda is 66%.

 • Number of Appellate Decisions – 220
 • Number of Affirmed Decisions – 139

An appeal against the judge's judgements is filed in 10.5% of cases. The average in the same agenda is 8.7%.

Of the total number of the judge's judgements 3.9% is changed or reversed. The average in the same agenda is 2.9%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 116.9 days. The average at the end of 2017 was 340.8 days.

The judge had 99 unresolved cases at the end of 2017. The average was 192.7 cases.

The judge had 37 restant cases at the end of 2017. The average was 111.7. This represents 37.4% of the judge's unresolved cases. Average was 54.1%.

In 2017, the judge was able to resolve 101.6% of assigned cases. Average was 141.8%.

Indicators for 2015

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • Issued – 2
 • Delays prior to case assignment – 2

The judge was mostly assigned to Criminal agenda. The judge mostly issued judgements in Criminal agenda.

The judge worked 1072 days in the period and was assigned on average 55 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2015, the judge received in total 18 from 40 possible points and ranked on 525 – 541. place of 738 evaluated judges.

 • Quality – 6 out of 15 points
 • Effectivity – 12 out of 25 points

Quality Indicators

The judge's judgements were on appeal affirmed in 60% of cases. The average in the same agenda is 63.8%.

 • Number of Appellate Decisions – 165
 • Number of Affirmed Decisions – 99

An appeal against the judge's judgements is filed in 11.5% of cases. The average in the same agenda is 8.1%.

Of the total number of the judge's judgements 4.6% is changed or reversed. The average in the same agenda is 3%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 219 days. The average at the end of 2015 was 339 days.

The judge had 261 unresolved cases at the end of 2015. The average was 377 cases.

The judge had 66 restant cases at the end of 2015. The average was 150. This represents 25.3% of the judge's unresolved cases. Average was 42.6%.

In 2015, the judge was able to resolve 74.2% of assigned cases. Average was 97.1%.

Indicators for 2013

The number of Constitutional court judgements against the judges – issued 1 and delays prior to case assignment 1.

For the judge we register performance data for years 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Trestná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Trestnej agende.

The judge in this period worked 652 days and on average was assigned 79 cases in 10 days in main agendas.

Quality indicators

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 52,3% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 52,3%.

 • Number of appellate judgements – 88
 • Number of confirmed judgements – 46

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 13,2% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,4%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 6,3%, pričom priemer v rovnakej agende je 4%.

Efficiency indicators

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 174 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 96 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 47 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 46,1% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 112,3% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 22 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 318 – 330. mieste. Za kvalitu získal 5,25 z 15 možných bodov, za efektivitu 16,75 z 25.

Notes

obtained from annual statistical reports of judges pertaining to indicators.

 • 2013 – 22.4. – 23.4.2013 – Spory o vlastnícke právo k nehnuteľnostiam a kataster nehdnuteľností 9.5. – 10.5.2013 – Trestné činy hospodárske a proti majetku, Daňové trestné činy 20.6. – 21.6.2013 – Ochrana osobnosti, tlačový zákon a judikatúra ESĽP 9.10.2013 – Rozvod (výška výživného, posudzovanie príjmov rodičov podnikateľov, nariadednie 4/2009 o vyživovacej povinnosti, BSM)
 • 2012 – 7
 • 2011 – 2; 2012 – 7; 2013 – 22.4. – 23.4.2013 – Spory o vlastnícke právo k nehnuteľnostiam a kataster nehdnuteľností 9.5. – 10.5.2013 – Trestné činy hospodárske a proti majetku, Daňové trestné činy 20.6. – 21.6.2013 – Ochrana osobnosti, tlačový zákon a judikatúra ESĽP 9.10.2013 – Rozvod (výška výživného, posudzovanie príjmov rodičov podnikateľov, nariadednie 4/2009 o vyživovacej povinnosti, BSM)
 • 2011 – 2

Published judgements

 1. Rozsudok – Rodina a mládež
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 2. Rozsudok – Všeobecne nebezpečné a proti životnému…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 3. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 4. Rozsudok – Všeobecne nebezpečné a proti životnému…
  Zmeňujúce
  Judgement was issued on

 5. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 6. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 7. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 8. Trestný rozkaz – Iné práva a slobody
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 9. Rozsudok – Poriadok vo verejných veciach
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 10. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

More judgements

Upcoming hearings

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, úprava práv a povinností k… Hearing will be held on

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, Obžaloba Hearing will be held on

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, Obžaloba Hearing will be held on

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, Obžaloba Hearing will be held on

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, Obžaloba Hearing will be held on

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, Obžaloba Hearing will be held on

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, Vypratanie nehnuteľnosti, o… Hearing will be held on

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, Obžaloba Hearing will be held on

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, Obžaloba Hearing will be held on

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, Obžaloba Hearing will be held on

More hearings

Past hearings

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, Rozvod manželstva Hearing was held on

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, Rozvod manželstva Hearing was held on

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, Obžaloba Hearing was held on

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, Obžaloba Hearing was held on

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, Úprava práv a povinností k… Hearing was held on

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, Obžaloba Hearing was held on

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, Obžaloba Hearing was held on

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, Obžaloba Hearing was held on

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, Obžaloba Hearing was held on

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, Obžaloba Hearing was held on

More hearings

Information regarding the court were obtained from the judge list, which was most recently updated on . The information may have been additionally supplemented by the data retrieved from property declarations and statistical reports.