Mgr. Daniela Pilarčíková

 1. Aktívna podpredseda na súde Okresný súd Námestovo, evidujeme 3 934 pojednávaní a 2 753 rozhodnutí.
 1. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred viac ako 12 rokmi.

Indikátory za rok 2017

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 2
 • Prieťahy pred pridelením veci – 2

Sudcovi bola prideľovaná najmä Trestná agenda. Sudca rozhodoval najmä v translation missing: sk.judges.indicators_2015.basic.decided_agenda.trestná.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1509 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 80 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2017 celkovo 21.5 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 317 – 344. mieste spomedzi 651 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 6 z 15 bodov
 • Efektivita – 15.5 z 25 bodov

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 63,2% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 66%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 220
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 139

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 10,5% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 8,7%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 3,9%. Priemer v rovnakej agende je 2,9%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 116,9 dní. Priemer na konci roka 2017 bol 340,8 dní.

Sudca mal na konci roka 2017 nevybavených 99 prípadov. Priemer bol 192,7 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2017 37 reštančných vecí. Priemer bol 111,7. To u sudcu tvorí 37,4% z nevybavených vecí. Priemer bol 54,1%.

Sudca dokázal v roku 2017 vybaviť k počtu pridelených vecí 101,6% prípadov. Priemer bol 141,8%.

Indikátory za rok 2015

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 2
 • Prieťahy pred pridelením veci – 2

Sudcovi bola prideľovaná najmä Trestná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Trestnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1072 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 55 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2015 celkovo 18 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 525 – 541. mieste spomedzi 738 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 6 z 15 bodov
 • Efektivita – 12 z 25 bodov

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 60% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 63,8%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 165
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 99

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 11,5% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 8,1%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 4,6%. Priemer v rovnakej agende je 3%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 219 dní. Priemer na konci roka 2015 bol 339 dní.

Sudca mal na konci roka 2015 nevybavených 261 prípadov. Priemer bol 377 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2015 66 reštančných vecí. Priemer bol 150. To u sudcu tvorí 25,3% z nevybavených vecí. Priemer bol 42,6%.

Sudca dokázal v roku 2015 vybaviť k počtu pridelených vecí 74,2% prípadov. Priemer bol 97,1%.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 1 a prieťahy pred pridelením veci 1.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Trestná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Trestnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 652 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 79 prípadov v hlavných agendách.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 52,3% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 52,3%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 88
 • Počet potvrdených odvolaní – 46

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 13,2% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,4%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 6,3%, pričom priemer v rovnakej agende je 4%.

Indikátory výkonnosti

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 174 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 96 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 47 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 46,1% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 112,3% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 22 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 318 – 330. mieste. Za kvalitu získal 5,25 z 15 možných bodov, za efektivitu 16,75 z 25.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2013 – 22.4. – 23.4.2013 – Spory o vlastnícke právo k nehnuteľnostiam a kataster nehdnuteľností 9.5. – 10.5.2013 – Trestné činy hospodárske a proti majetku, Daňové trestné činy 20.6. – 21.6.2013 – Ochrana osobnosti, tlačový zákon a judikatúra ESĽP 9.10.2013 – Rozvod (výška výživného, posudzovanie príjmov rodičov podnikateľov, nariadednie 4/2009 o vyživovacej povinnosti, BSM)
 • 2012 – 7
 • 2011 – 2; 2012 – 7; 2013 – 22.4. – 23.4.2013 – Spory o vlastnícke právo k nehnuteľnostiam a kataster nehdnuteľností 9.5. – 10.5.2013 – Trestné činy hospodárske a proti majetku, Daňové trestné činy 20.6. – 21.6.2013 – Ochrana osobnosti, tlačový zákon a judikatúra ESĽP 9.10.2013 – Rozvod (výška výživného, posudzovanie príjmov rodičov podnikateľov, nariadednie 4/2009 o vyživovacej povinnosti, BSM)
 • 2011 – 2

Vynesené rozhodnutia

 1. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie – Iné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Rodina a mládež
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Schválenie právneho úkonu
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, Obžaloba Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, prečin - § 216 ods. 1TZ, §… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, Obžaloba Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, Obžaloba Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, Obžaloba Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, úprava práv a povinností k… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, Zníženie výživného na mal.… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, prečin-§ 207 ods. 1 Trestného… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, Obžaloba Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, prečin-§ 364 ods.1,písm.… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, Obžaloba Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, Obžaloba Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, Obžaloba Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, Obžaloba Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, Zmena rozhodnutia o úprave… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, Obžaloba Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, Obžaloba Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, zločin - § 172 ods. 1… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, Obžaloba Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, Obžaloba Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.