Results

 1. Mgr. Peter Králik

  1. Sudca na súde Okresný súd Bratislava II, evidujeme 882 pojednávaní a 447 rozhodnutí.
  2. Neznámy pracovník na súde Okresný súd Bratislava V, evidujeme 1 pojednávanie a 1 564 rozhodnutí.
 2. Mgr. Monika Šabľová

  1. Sudkyňa na súde Okresný súd Poprad, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a žiadne rozhodnutia.
 3. JUDr. Agáta Štefaničová

  1. Podpredseda na súde Okresný súd Michalovce, evidujeme 2 424 pojednávaní a 1 798 rozhodnutí.
 4. JUDr. Eva Dzúriková

  1. Sudkyňa na súde Krajský súd Banská Bystrica, evidujeme 188 pojednávaní a 94 rozhodnutí.
  2. Sudkyňa na súde Okresný súd Zvolen, evidujeme 755 pojednávaní a 572 rozhodnutí.
 5. JUDr. Marian Hoffmann, PhD.

  1. Sudca na súde Krajský súd Prešov, evidujeme 434 pojednávaní a 289 rozhodnutí.
 6. JUDr. Dominika Rejdovianová

  1. Sudkyňa na súde Okresný súd Banská Bystrica, evidujeme 171 pojednávaní a 813 rozhodnutí.
 7. JUDr. Ladislav Cakoci

  1. Sudca na súde Krajský súd Košice, evidujeme 1 911 pojednávaní a 936 rozhodnutí.
 8. JUDr. Pavol Laczo

  1. Sudca na súde Krajský súd Trnava, evidujeme 1 628 pojednávaní a 1 898 rozhodnutí.
 9. JUDr. Erik Uhlár

  1. Predseda na súde Okresný súd Stará Ľubovňa, evidujeme 2 516 pojednávaní a 2 419 rozhodnutí.
 10. JUDr. Viera Marková

  1. Sudkyňa na súde Okresný súd Bratislava I, evidujeme 864 pojednávaní a 519 rozhodnutí.
 11. JUDr. Martina Melníková

  1. Sudkyňa na súde Okresný súd Vranov nad Topľou, evidujeme 3 647 pojednávaní a 2 271 rozhodnutí.
 12. JUDr. Ľubov Vargová

  1. Sudkyňa na súde Okresný súd Humenné, evidujeme 3 386 pojednávaní a 2 167 rozhodnutí.
  2. Sudkyňa na súde Okresný súd Vranov nad Topľou, evidujeme 1 531 pojednávaní a 1 442 rozhodnutí.
 13. JUDr. Marek Šenkár

  1. Sudca na súde Okresný súd Žilina, evidujeme 2 875 pojednávaní a 122 rozhodnutí.
 14. JUDr. Jana Škrabáková

  1. Sudkyňa na súde Okresný súd Piešťany, evidujeme 566 pojednávaní a 285 rozhodnutí.
  2. Neznáma pracovníčka na súde Okresný súd Bratislava I, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a 5 rozhodnutí.
 15. JUDr. Jarmila Kasanová

  1. Sudkyňa na súde Okresný súd Žiar nad Hronom, evidujeme 3 521 pojednávaní a 4 613 rozhodnutí.
 16. JUDr. Eva Baranová

  1. Sudkyňa na súde Krajský súd Košice, evidujeme 680 pojednávaní a 1 296 rozhodnutí.
 17. Mgr. Marianna Hašková

  1. Sudkyňa na súde Okresný súd Prievidza, evidujeme 1 911 pojednávaní a 5 189 rozhodnutí.
 18. Mgr. Renáta Gavalcová

  1. Sudkyňa na súde Krajský súd Trnava, evidujeme 151 pojednávaní a 519 rozhodnutí.
  2. Sudkyňa na súde Okresný súd Trnava, evidujeme 237 pojednávaní a 71 rozhodnutí.
 19. JUDr. Michal Antala

  1. Sudca na súde Krajský súd Trenčín, evidujeme 672 pojednávaní a 64 rozhodnutí.
  2. Sudca na súde Okresný súd Trenčín, evidujeme 1 023 pojednávaní a 1 481 rozhodnutí.
 20. JUDr. Dominika Vavreková

  1. Sudkyňa na súde Okresný súd Banská Bystrica, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a 1 675 rozhodnutí.
1 – 20 of total 3,299 results (7 ms)