Results

 1. JUDr. Ivan Alman

  1. Sudca na súde Okresný súd Bratislava IV, evidujeme 2 030 pojednávaní a 1 466 rozhodnutí.
 2. JUDr. Michal Antala

  1. Sudca na súde Krajský súd Trenčín, evidujeme 456 pojednávaní a 38 rozhodnutí.
  2. Sudca na súde Okresný súd Trenčín, evidujeme 1 023 pojednávaní a 1 479 rozhodnutí.
 3. Mgr. Zuzana Antalová

  1. Sudkyňa na súde Okresný súd Banská Bystrica, evidujeme 688 pojednávaní a 2 977 rozhodnutí.
 4. JUDr. Renáta Audová

  1. Sudkyňa na súde Okresný súd Senica, evidujeme 2 620 pojednávaní a 4 377 rozhodnutí.
 5. JUDr. Jarmila Badíková

  1. Sudkyňa na súde Krajský súd Banská Bystrica, evidujeme 666 pojednávaní a 1 279 rozhodnutí.
 6. JUDr. Ľuboš Baka

  1. Predseda na súde Okresný súd Levice, evidujeme 488 pojednávaní a 1 254 rozhodnutí.
 7. JUDr. Ľubica Balalová

  1. Sudkyňa na súde Okresný súd Trenčín, evidujeme 3 463 pojednávaní a 2 763 rozhodnutí.
 8. JUDr. Magdaléna Balážová

  1. Sudkyňa na súde Okresný súd Lučenec, evidujeme 2 452 pojednávaní a 3 274 rozhodnutí.
 9. JUDr. Miroslav Baňacký, PhD.

  1. Sudca na súde Krajský súd Košice, evidujeme 44 pojednávaní a 3 rozhodnutia.
  2. Sudca na súde Okresný súd Košice okolie, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a žiadne rozhodnutia.
 10. JUDr. Eva Baranová

  1. Sudkyňa na súde Krajský súd Košice, evidujeme 680 pojednávaní a 1 293 rozhodnutí.
 11. JUDr. Zuzana Bartalská

  1. Sudkyňa na súde Okresný súd Bratislava V, evidujeme 2 808 pojednávaní a 696 rozhodnutí.
 12. JUDr. Emil Bdžoch

  1. Sudca na súde Najvyšší súd Slovenskej republiky, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a 6 rozhodnutí.
 13. JUDr. Erika Bebčáková

  1. Sudkyňa na súde Okresný súd Žilina, evidujeme 2 272 pojednávaní a 134 rozhodnutí.
 14. JUDr. Richard Bejda

  1. Sudca na súde Okresný súd Banská Bystrica, evidujeme 175 pojednávaní a 686 rozhodnutí.
 15. JUDr. Eva Benčová

  1. Sudkyňa na súde Okresný súd Banská Bystrica, evidujeme 797 pojednávaní a 1 911 rozhodnutí.
 16. JUDr. Mária Benková

  1. Sudkyňa na súde Okresný súd Lučenec, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a žiadne rozhodnutia.
  2. Sudkyňa na súde Okresný súd Košice okolie, evidujeme 1 157 pojednávaní a 2 625 rozhodnutí.
 17. JUDr. Alica Beňová

  1. Sudkyňa na súde Krajský súd Trenčín, evidujeme 90 pojednávaní a 436 rozhodnutí.
 18. JUDr. Jana Berešová

  1. Sudkyňa na súde Okresný súd Trebišov, evidujeme 2 664 pojednávaní a 1 673 rozhodnutí.
 19. JUDr. Tatiana Biedniková

  1. Sudkyňa na súde Krajský súd Trnava, evidujeme 321 pojednávaní a 162 rozhodnutí.
 20. JUDr. Eva Bíróová

  1. Podpredseda na súde Okresný súd Dunajská Streda, evidujeme 4 329 pojednávaní a 4 711 rozhodnutí.
1 – 20 of total 3,260 results (6 ms)