OSLM 5P/33/2014 – KSZA 9CoP/110/2014 ,
Rodinné právo – Starostlivosť o maloletých Verejné súdne konanie trvá odo dňa

Pre súdne konanie zatiaľ evidujeme 2 pojednávania a 2 rozhodnutia.

Súdy – Krajský súd Žilina a Okresný súd Liptovský Mikuláš

Sudcovia – Mgr. Juraj Lukáč, JUDr. Ladislav Mejstrík a JUDr. Ján Burik

Informácie o udalostiach súdneho konania boli získané z dokumentov zverejnených na portáli Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky.