OSLM 3T/140/2014 – KSZA 1Tos/20/2019 ,
Trestné právo – Všeobecne nebezpečné a proti Verejné súdne konanie trvá odo dňa

Pre súdne konanie zatiaľ evidujeme 6 pojednávaní a 1 rozhodnutie.

Súdy – Krajský súd Žilina a Okresný súd Liptovský Mikuláš

Sudcovia – Mgr. Silvia Lesňáková a JUDr. Pavol Polka

Informácie o udalostiach súdneho konania boli získané z dokumentov zverejnených na portáli Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky.