NSSR 8Nds/2/2017 – KSBA 2S/159/2017 ,
Správne právo – Žaloby proti právoplatným Verejné súdne konanie trvá odo dňa

Pre súdne konanie zatiaľ evidujeme 1 pojednávanie a 2 rozhodnutia.

Súdy – Krajský súd Bratislava a Najvyšší súd Slovenskej republiky

Sudca – Mgr. Peter Melicher

Informácie o udalostiach súdneho konania boli získané z dokumentov zverejnených na portáli Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky.