OSZV 15Cb/22/2012 – KSBB 43Cob/561/2014 ,
Obchodné právo – Zmluva o dielo Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

Pre súdne konanie evidujeme 10 pojednávaní a 2 rozhodnutia.

Súdy – Krajský súd Banská Bystrica a Okresný súd Zvolen

Sudcovia – JUDr. Jana Krnáčová, JUDr. Drahomíra Dibdiaková a JUDr. Eva Cvengová

Informácie o udalostiach súdneho konania boli získané z dokumentov zverejnených na portáli Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky.