OSZA 35T/100/2013 – KSZA 1To/37/2017 – KSZA Verejné súdne konanie trvá odo dňa

Pre súdne konanie zatiaľ evidujeme 23 pojednávaní a žiadne rozhodnutia.

Súdy – Krajský súd Žilina a Okresný súd Žilina

Sudcovia – JUDr. Marek Šenkár, JUDr. Pavol Polka, JUDr. Vladimír Kurák, JUDr. Monika Liptáková a Mgr. Anna Miháliková

Informácie o udalostiach súdneho konania boli získané z dokumentov zverejnených na portáli Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky.