Judicial proceedings

Results

 1. OSTV 15P/48/2011 Public judicial proceeding was closed on

  Registering no hearings and 1 judgement.
  Court – Okresný súd Trebišov
  Judge – Mgr. Viera Petrová
 2. OSPN 8P/55/2011 Public judicial proceeding was closed on

  Registering no hearings and 1 judgement.
  Court – Okresný súd Piešťany
  Judge – JUDr. Andrea Kondllová
 3. OSHE 15P/216/2011 Public judicial proceeding was closed on

  Registering no hearings and 1 judgement.
  Court – Okresný súd Humenné
  Judge – JUDr. Vladimír Donič
 4. OSTV 10C/175/2011
  Občianske právo – Nájomná zmluva
  Public judicial proceeding was closed on

  Registering no hearings and 1 judgement.
  Court – Okresný súd Trebišov
  Judge – JUDr. Edita Pavková
 5. OSPB 7P/68/2011 Public judicial proceeding was closed on

  Registering no hearings and 1 judgement.
  Court – Okresný súd Považská Bystrica
  Judge – JUDr. Róbert Jankovský
 6. OSNZ 10P/50/2011 Public judicial proceeding was closed on

  Registering no hearings and 1 judgement.
  Court – Okresný súd Nové Zámky
  Judge – Mgr. Marián Hatala
 7. OSZH 9C/239/2011
  Občianske právo – Ostatné
  Public judicial proceeding was closed on

  Registering no hearings and 1 judgement.
  Court – Okresný súd Žiar nad Hronom
  Judge – JUDr. Igor Valent
 8. OSSE 11C/85/2011
  Občianske právo – Zmluvy
  Public judicial proceeding was closed on

  Registering no hearings and 1 judgement.
  Court – Okresný súd Senica
  Judge – JUDr. Renáta Audová
 9. OSBA2 28P/427/2011
  Rodinné právo – Vyživovacie povinnosti
  Public judicial proceeding was closed on

  Registering no hearings and 1 judgement.
  Court – Okresný súd Bratislava II
  Judge – JUDr. Katarína Gašparová
 10. OSZA 18C/153/2011 Public judicial proceeding was closed on

  Registering no hearings and 1 judgement.
  Court – Okresný súd Žilina
  Judge – JUDr. Gabriela Panáková
 11. KSBA 4S/120/2009
  Správne právo – Žaloby proti právoplatným rozhodnutiam…
  Public judicial proceeding was closed on

  Registering no hearings and 1 judgement.
  Court – Krajský súd Bratislava
  Judge – JUDr. Soňa Langová
 12. OSLC 5C/162/2011
  Občianske právo – Ostatné
  Public judicial proceeding was closed on

  Registering no hearings and 1 judgement.
  Court – Okresný súd Lučenec
  Judge – JUDr. Juraj Szököl
 13. OSDS 5Cb/113/2011 Public judicial proceeding was closed on

  Registering no hearings and 1 judgement.
  Court – Okresný súd Dunajská Streda
  Judge – JUDr. Mária Jačeková Sziegel
 14. OSTT 21C/2/2011 Public judicial proceeding was closed on

  Registering no hearings and 1 judgement.
  Court – Okresný súd Trnava
  Judge – JUDr. Marianna Arnoldová, CSc.
 15. OSBA1 9C/64/2011
  Občianske právo – Ostatné
  Public judicial proceeding was closed on

  Registering no hearings and 1 judgement.
  Court – Okresný súd Bratislava I
  Judge – JUDr. Viera Hadrbulcová
 16. OSZA 27C/138/2011 Public judicial proceeding was closed on

  Registering no hearings and 1 judgement.
  Court – Okresný súd Žilina
  Judge – JUDr. Jana Scholtzová
 17. OSLM 9P/29/2011 Public judicial proceeding was closed on

  Registering no hearings and 1 judgement.
  Court – Okresný súd Liptovský Mikuláš
  Judge – Mgr. Slavomíra Mlynarčíková
 18. OSBB 64Cb/155/2011 Public judicial proceeding was closed on

  Registering no hearings and 1 judgement.
  Court – Okresný súd Banská Bystrica
  Judge – Mgr. Miriam Kamenská
 19. OSKE1 32Cb/67/2011
  Obchodné právo – Zmluva o dielo
  Public judicial proceeding was closed on

  Registering no hearings and 1 judgement.
  Court – Okresný súd Košice I
  Judge – JUDr. Slávka Garančovská
 20. OSDS 4P/78/2011
  Rodinné právo – Vyživovacie povinnosti
  Public judicial proceeding was closed on

  Registering no hearings and 1 judgement.
  Court – Okresný súd Dunajská Streda
  Judge – JUDr. Mária Képessyová
61 – 80 of total 3,216,492 results (4,928 ms)