Súdne konania

Výsledky

  1. OSKN 10C/68/2012
    Občianske právo – Spotrebiteľské zmluvy
    Verejné súdne konanie trvá odo dňa

    Evidujeme 2 pojednávania a 1 rozhodnutie.
    Súd – Okresný súd Komárno
    Sudca – JUDr. Júlia Henteková
  2. OSMA 9P/239/2012
    Rodinné právo – Rozvod
    Verejné súdne konanie trvá odo dňa

    Evidujeme 1 pojednávanie a 1 rozhodnutie.
    Súd – Okresný súd Malacky
    Sudca – JUDr. Eva Behranová
  3. OSHE 17C/104/2011
    Občianske právo – Bezpodielové spoluvlastníctvo…
    Verejné súdne konanie trvá odo dňa

    Evidujeme 6 pojednávaní a 1 rozhodnutie.
    Súd – Okresný súd Humenné
    Sudcovia – JUDr. Valéria Černegová, JUDr. Jozef Engel a JUDr. Iveta Gildeinová
  4. OSBB 7C/143/2010 Verejné súdne konanie trvá odo dňa

    Evidujeme 5 pojednávaní a žiadne rozhodnutia.
    Súd – Okresný súd Banská Bystrica
    Sudca – JUDr. Ama Odalošová
  5. KSTN 13S/135/2012 Verejné súdne konanie trvá odo dňa

    Evidujeme 1 pojednávanie a 1 rozhodnutie.
    Súd – Krajský súd Trenčín
    Sudca – JUDr. Eva Vašková
  6. OSBA3 44C/202/2012 Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

    Evidujeme 8 pojednávaní a 2 rozhodnutia.
    Súd – Okresný súd Bratislava III
    Sudcovia – JUDr. Dagmar Vaverčáková a Mgr. Nina Dubovská
  7. OSTT 18P/26/2013
    Občianske právo – Ostatné
    Verejné súdne konanie trvá odo dňa

    Evidujeme 3 pojednávania a 1 rozhodnutie.
    Súd – Okresný súd Trnava
    Sudca – Zdenka Zamecová
  8. OSDS 12P/56/2013
    Rodinné právo – Starostlivosť o maloletých
    Verejné súdne konanie trvá odo dňa

    Evidujeme 3 pojednávania a 1 rozhodnutie.
    Súd – Okresný súd Dunajská Streda
    Sudca – JUDr. Eva Bíróová
  9. OSBJ 1Cb/101/2013
    Obchodné právo – Kúpna zmluva
    Verejné súdne konanie trvá odo dňa

    Evidujeme 1 pojednávanie a 1 rozhodnutie.
    Súd – Okresný súd Bardejov
    Sudca – JUDr. Jana Dubivská
  10. OSTO 6C/284/2013 Verejné súdne konanie začalo dňa

    Evidujeme 1 pojednávanie a žiadne rozhodnutia.
    Súd – Okresný súd Topoľčany
    Sudca – Ľuboš Chrenko
  11. KSBA 9Saz/37/2013
    Správne právo – Opravné prostriedky proti…
    Verejné súdne konanie trvá odo dňa

    Evidujeme 1 pojednávanie a 1 rozhodnutie.
    Súd – Krajský súd Bratislava
    Sudca – JUDr. Ľubomír Šramko
  12. OSSI 6P/79/2013
    Rodinné právo – Starostlivosť o maloletých
    Verejné súdne konanie trvá odo dňa

    Evidujeme 1 pojednávanie a 1 rozhodnutie.
    Súd – Okresný súd Skalica
    Sudca – JUDr. Ivan Šimek
  13. OSKE2 27P/216/2012 – KSKE 8CoP/511/2014
    Rodinné právo – Vyživovacie povinnosti
    Verejné súdne konanie trvá odo dňa

  14. OSBA4 11C/105/2013
    Občianske právo – Zmluvy
    Verejné súdne konanie trvá odo dňa

    Evidujeme 1 pojednávanie a 1 rozhodnutie.
    Súd – Okresný súd Bratislava IV
    Sudca – JUDr. Jana Fígerová
  15. OSMI 7C/141/2013
    Občianske právo – Ostatné
    Verejné súdne konanie trvá odo dňa

    Evidujeme 1 pojednávanie a 1 rozhodnutie.
    Súd – Okresný súd Michalovce
    Sudca – JUDr. Milan Mitterpák
  16. OSKE2 27P/264/2012
    Rodinné právo – Rozvod
    Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

    Evidujeme 5 pojednávaní a 2 rozhodnutia.
    Súd – Okresný súd Košice II
    Sudca – JUDr. Darina Dobošová
  17. OSKE2 27Ps/7/2013
    Občianske právo – Ostatné
    Verejné súdne konanie trvá odo dňa

    Evidujeme 1 pojednávanie a 1 rozhodnutie.
    Súd – Okresný súd Košice II
    Sudca – JUDr. Darina Dobošová
  18. OSBB 7C/192/2010 – KSBB 16Co/1165/2013 – KSBB…
    Občianske právo – Zodpovednosť za škodu
    Verejné súdne konanie trvá odo dňa

  19. OSLM 5C/205/2013
    Rodinné právo – Vyživovacie povinnosti
    Verejné súdne konanie trvá odo dňa

    Evidujeme 1 pojednávanie a 1 rozhodnutie.
    Súd – Okresný súd Liptovský Mikuláš
    Sudca – Mgr. Juraj Lukáč
  20. OSKN 9P/87/2013
    Rodinné právo – Rozvod
    Verejné súdne konanie trvá odo dňa

    Evidujeme 1 pojednávanie a 1 rozhodnutie.
    Súd – Okresný súd Komárno
    Sudca – JUDr. Iveta Banghová
1 – 20 z celkovo 2 932 391 výsledkov (1 504 ms)