Výsledky

 1. OSLM 5P/33/2014 – KSZA 9CoP/110/2014
  Rodinné právo – Starostlivosť o maloletých
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

 2. OSLM 5C/9/2013 – KSZA 9Co/309/2013
  Občianske právo – Zodpovednosť za škodu
  Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

  Evidujeme žiadne pojednávania a 2 rozhodnutia.
  Súdy – Krajský súd Žilina a Okresný súd Liptovský Mikuláš
  Sudcovia – Mgr. Juraj Lukáč a JUDr. Ján Burik
1 – 2 z celkovo 2 výsledky (468 ms)